Dalademokraten/ Vatten- och avloppsutbyggnaden blöder – 245 miljoner back – “blir dyrare att ansluta sig”

Kommunens plan för vatten och avlopp sträcker sig fram till 2035. Men vägen dit kantas av svårarbetade områden och ökade kostnader vilket gör det dyrare för privatpersonen att ansluta sig. Nu ger man Falu Energi och Vatten uppdraget att arbeta vidare med ärendet.

– Planen sträcker sig till 2035 och handlar om hur, var och när kommunen ska bygga ut vatten och avlopp i kommunens verksamhetsområde. I dag ligger vi inte helt i fas med den stora utmaningen och utmaningen är att det blir alltmer kostsamt med utbyggnaden eftersom man kommer till områden som blir mer och mer svårarbetade, säger Susanne Martinsson (C), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Idag har man kalkylerat att det fattas 245 miljoner för den fortsatta utbyggnaden av vatten och avlopp i kommunens verksamhetsområde. Martinsson säger nu att det finns behov av att titta på alternativa lösningar.

Tabellen visar en uppskattad kostnad för att bygga allmänt vatten- och avloppssystem enligt kommunens utbyggnadsplan. Tabell: Falu kommun.

– I våras hade vi ett ärende på remiss där man skulle se över utbyggnadstakten och det kommer att bli dyrare att ansluta sig till det kommunala systemet. Men utredningen säger samtidigt att man ska göra nya tekniska lösningar och möjliggöra för byar att skapa egna gemensamma anläggningar. De närmaste åren kommer anslutningsavgiften att öka med cirka 20 procent. Det beslut vi nu har tagit är att ärendet ska gå vidare till kommunstyrelsen där de i sin tur ska ge Falu Energi och Vatten och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen uppdraget att arbeta vidare med ärendet, säger Martinsson.

Den idag gällande utbyggnadsplanen. Tabell: Falu kommun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *