Dalarnas Tidning/ Kommunalt VA i södra Orsa blir för dyrt: “Det skulle drabba hela VA–kollektivet”

Ekonomi biter på vissa kommuner:

Artikel ang Orsa kommuns:  Förslag till inriktning för ny vatten- och avloppsplan 2021–2025


Kommunalt VA i södra Orsa blir för dyrt: “Det skulle drabba hela VA–kollektivet”

Taxorna för kommunalt vatten- och avlopp i Orsa skulle öka cirka 75 procent om utbyggnaden av kommunalt vatten- och avlopp genomfördes i södra delen av kommunen.
– Det är inte ekonomiskt försvarbart att bygga ut kommunalt VA i södra Orsa, säger kommunchefen i Orsa Marie Ehlin.
Men VA-gruppen i Sörmedsjöns byförening vill fortsätta diskutera vatten och avlopp.
– Vi trodde det här var en miljöfråga. Det är miljön vi vill diskutera nu, säger Rolf Almstedt, VA-gruppen i södra Orsa.

Anslutning av södra Orsa till det kommunala VA-nätet skulle bli för dyrt för både kommunen och alla andra anslutna i hela VA-kollektivet i Orsa. Det konstaterar Orsa kommun i förslaget till ny VA-plan för kommunen.

– VA-kollektivet skulle få sina taxor höjda med cirka 70-75 procent vilket vi inte ser som ekonomiskt försvarbart, säger kommunchef i Orsa Marie Ehlin.

En utbyggnad av det kommunala VA-nätet i södra Orsa blir dyrt.

En utbyggnad av det kommunal VA-nätet är planerad i Styversbacken och Stenberg. Vidare ska kommunen stödja och utveckla den enskilda VA-försörjningen kopplat till kommunens alla vattenföreningar.

– Våra utmaningarna är främst att underhålla och investera i befintliga VA anläggningar, bygga överföringsledning till Grönklitt och hantera VA-utbyggnad och exploatering i Grönklitt. Ordna en ny huvudvattentäkt och bygga om Bunks avloppsreningsverk. I Orsa Vatten och Avfall AB:s tioåriga investeringsplan för perioden 2021 – 2030 uppgår VA investeringarna till cirka 210 miljoner kronor, säger Marie Ehlin.

De enskilda avloppen behöver i vissa fall förbättras, anser kommunen.

– Vi inom Sörmedsjöns byförenings VA-grupp har jobbat med den här frågan i flera år. Vi har haft möten, diskussioner med kommunen och vi har även diskuterar en eventuell folkomröstning i frågan. Vi var dessutom med och tog initiativ till det nationella nätverket VA i tiden.

Men Rolf Almstedt vill fortsätta diskutera miljöaspekten kring vatten- och avloppsfrågan med bybor och kommunens politiker.

– Det finns så många olika alternativ och andra lösningar idag på vatten-och avloppsfrågan. Det vill vi börja diskutera på allvar med kommunens politiker.

Rolf Almstedt tar bland annat upp avlopp från toaletter.

– Vatten är vårt viktigaste livsmedel och det ska vi var rädda om. Toaletter, som inte behöver vatten alls är ett exempel.

– Våra sjöar är undernära. Vi behöver fosfor för att leva och så även många av våra sjöar. Microorganismer i jorden behöver lagom med luft för att kunna fungera i marken och bryta ned avfall. När kommunen till exempel anser att enskilda VA-anläggningar behöver mer luft och tömmas för ofta på slam störs de naturliga processerna, anser Rolf.

– Det är dags att ta den här frågan till en ny, annan nivå och börja sätta miljön i första hand, säger han.

Arbetet med den VA-planen är ute på ett tidigt digitalt samråd och därefter kommer en sammanställning av VA-planen under mars och ytterligare ett samråd i april då allmänheten få tycka till om planen. Under september kan kommunfullmäktige anta den nya VA-planen. Planen finns på Orsa kommuns hemsida

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *