Köping/ Muddringen av hamnen: Insändare: Hamn och sjöfart samverkar med övriga trafikslag

Insändare: Hamn och sjöfart samverkar med övriga trafikslag

Replik på insändare 14 januari – ”Vad är det muddringsanhängarna drömmer om?

De olika trafikslagen ska inte ställas mot varandra. Vi vet på nationell nivå att transportsystemet inte räcker till, att vi inte heller kommer att kunna investera oss till det och att sjöfarten har ledig kapacitet……


Insändare: Vad är det muddringsanhängarna drömmer om?

Replik på svar på insändare : Ja till muddring – för miljöns skull.

Det blir lite svårt att förstå Carola Alzén VD Mälarhamnars och Christer Nordlings Teknisk chef (CC) svar på min insändare. Vi kan nog vara överens om att själva muddringen inte är något positivt för miljöns skull. Vattenkvalitetsförsämring, utsläpp från mudderverk, landtransporter och upplag av massorna utgör inget positivt…..


Insändare: Ja till muddring – för miljöns skull

Replik på insändaren ”Stoppa muddring i Köpings hamn

Redan när beslutet om det stora nationella Mälarprojektet togs var syftet att avlasta vägar och järnvägar i Stockholm/Mälardalen och att bidra till bättre klimat. Inom EU och Sverige är önskvärd utveckling tydlig – politiska beslut finns sedan länge med syfte att flytta över transporter från väg till sjöfart och järnväg…..


Insändare: Stoppa muddringen i Köpings hamn!

För några veckor sedan drog Preem tillbaka sin ansökan av utbyggnad i Lysekil. I Köping är det dags för Kommunen att stoppa eller pausa den planerade muddringen av hamninloppet. Många spaltmeder har skrivits om detta projekt där man nu kan fundera på om de stora båtarna, som man ska muddra för, någonsin kommer till Köping. Informationen om detta projekt har kantats av felaktigheter och undanhållanden. Medvetet, kan man nog påstå eftersom uttalanden har kommit från personer som känner till fakta……

En kommentar

  1. Har sett att sjötransporter ligger på ungefär samma energiförbrukning per ton*km som tåg men är inte säker på vid vilken storlek på båtar. Infrastrukturen som behövs är nog också mindre än att bygga järnväg samma sträcka när så är möjligt och kan nog också vara bra kostnadsmässigt när det finns behov av att transportera tillräckligt stora mängder gods.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.