2021-01-15, Den lilla människan Anna, ”Om det är såhär lätt…”

Anna skriver om sommarstugan, vars avlopp utdömdes av MÖD efter överklagan av kommunen. Se: Domslut i MÖD: En sommarstuga med sommarvatten från grannen i en plastslang ovanpå marken och utan WC förbjöds att släppa ut sitt diskvatten till en stenkista.


”Om det är såhär lätt…”

Om det är såhär lätt att döma ut enskilda avlopp, vad mer kan då FÄ komma att utsättas för i framtiden med miljön som motiv?

Om det är såhär lätt att tvångsansluta människor till kommunala avlopp, vad mer för tvångsåtgärder kan då FÄ komma att utsättas för i framtiden?

Om det är såhär lätt att lägga bevisbördan på FÄ angående tvångsåtgärder/tvångsanslutningar gällande va, vilka andra bevisbördor kan då komma att lastas på FÄ i framtiden?

Om det är såhär lätt att förstöra livsmiljöer för människor med slamspridning inpå husknuten, vilka fler avfallsupplägg inpå husknuten har FÄ att vänta i framtiden?

Om det är såhär lätt att omvandla sommarstugeområden till nya verksamhetsområden, vad har då småsamhällen ute på landsbygd att vänta i framtiden?

Vi gör det tillsammans och alla ska med säjs det.

Då undrar jag:
Vem är ”vi”?
Vem är ”alla”
För ”vem” ska ”det” göras?
Och ”vad” ska göras?

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *