Domslut i MÖD: En sommarstuga med sommarvatten från grannen i en plastslang ovanpå marken och utan WC förbjöds att släppa ut sitt diskvatten till en stenkista.

 Beklämmande läsning. Ett verkligt lågmärke är MÖD M 7529-14, 2015-02-02 från Linköping

En sommarstuga med sommarvatten från grannen i en plastslang ovanpå marken och utan WC förbjöds att släppa ut sitt diskvatten till en stenkista. Linköpings kommun överklagade till MÖD när MMD gav FÄ rätt. Kommunen anförde bland annat att en stenkista ger en otillräcklig rening genom okontrollerad infiltration och att man inte kan bortse från risken att BDT-vatten kan innehålla föroreningar, smittoämnen, mikroorganismer och ämnen från kemikalieanvändning.

Varför beaktar Linköping inte alls dessa risker med kemikalier etc i sitt eget reningsverk?

Ger inte okontrollerad bräddning sämre rening än ”okontrollerad infiltration.”

MÖD anförde ”Det är dessutom inte utrett om något läckage kan ses till Svinstadssjön eller grundvattnet, vilket gör att detta inte kan uteslutas”.

Svinstasjön ligger en km bort o det finns inga åar/bäckar från sommarstugan till sjön!!!

I originalhandlingarna framgår det även att det var hårklyveri om MMD:s använda termer som ledde till prövning i MÖD, där utslaget sedan blev så absurt. Detta har HaV av förklarliga skäl inte berört i sin sammanställning.

Blir spännande att se hur Ls i Västerås och MMD ställer sig till slamspridningen i Tränsta, där slam med 53 800 kg P spridits på 110 ha åkermark. Jämför det med mycket mindre än 0.1 kg P i diskvattnet från sommarstugan utanför Linköping.

Gokväll kära vänner!


Se den lilla människan Annas kommentar: ”Läser om sommarstugan och domslutet i MÖD” 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *