Webredaktören har ordet/ Mixningsplattan i Tränsta/Hallstahammar- fosforutsläpp resp ständiga transporter till storindustri mitt ute på åker.

Mixningsplattan i Tränsta/Hallstahammar-
Fosforutsläpp resp ständiga transporter till storindustri mitt ute på åker.

Patrica Leo i Tränsta och Lars Hylander arbetar ihop kring ett överklagande om slamplattan i Tränsta.

När de studerat mängderna som spridits så kommer det fram att i ansökan från Biototal så anges mängden slam som torrsubstans (TS), men i verkligheten är den 5 gånger tyngre. 

Sammanfattningsvis har det sammanlagt på fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar övergödslats 42 669 kg P och totalt har 2 146ton TS slam spridits vilket motsvarar 10 219 ton totalvikt under april och augusti 2020.”

Vad är det vi som har små avlopp tjafsar om. Peter ridderstolpe visar att våra utsläpp på NorrMälarstrand är högst 20 kg till mälaren, Roland fiskaren, tar upp 40 kg i gös, gädda mm.  Utsläppen från Köpings kommunområde  till Inre delen av Mälaren, Galten, är ca 20 000 kg P/år. Därv står reningsverket för 1000 kg kontinuerliga utsläpp och 100 kg vid bräddningarna. 4000 kg kommer från gamla synder som släpper från Mälarbotten (gäller hela Galten). 

Jordbruket och skogen står för i stort sett resterande utsläpp.

Om man nu betänker att bara på den åkeryta på 51 h, dvs 1/2 km2 övergödslades ytan med 42 669 kg P. Övergödsling anses leda till läckage, därav reglerna om maxkvantiteter/ gödsling. Vart rinner då lakvattnet, jo från dessa åkrar rinner vattnet ut i bäckarna som 3 mil söderom ut i Mälaren, bl a intill våra områden i Köping. 

Hur kan man överhuvudtaget påstå att det är de små avloppen som är de stora förorenarna, och det är förorenarna som skall betala.

———————————-

Nästa påpekande gäller storleken av mixningsindustrin. Den kommer vara i mängd ungefär som den var de dagar i april och augusti som slamspridnignen skedde. Var 5:e minut kommer eller åker en lastbil från slamplattan med slam.

“Räknar man på att varje lastbils ekipage lastar 35 ton kördes i april ca 165,5 transporter tur och retur och i augusti 126,5 transporter tur och retur, sammanlagt 292 transporter tur och retur.

Majoriteten av lastbilsekipagen körde samma väg både dit och tillbaka, alltså PÅ DEN DAMMANDE GRUSVÄGEN rätt igenom vår gårdsplan!”

Men slammet är bara en del av det som skall förvaras på plattan. 10 000 ton samtidigt av slam som TS. 

Men på plattan skall förvaras 10 000 ton bioaska, dvs fliselningsaska, som innehåller mycket Cd, urin- 5000 ton som skall förvaras i en stor bassäng, samt ett stort antal andra bio-xxx produkter från staden, misstänker att det är schaktmassor, grus halkbekämpningen etc. Allt möjligt som staden vill bli av med.

Det skall också köras dit.

Så om slammet ger trafik var 5:e minut, så ger det andra trol ungefär lika mycket trafik därtill. Så jag antar en lastbil varje min, 10 timmar varje vardag, året om. Detta på en bilväg från E18, som är en smalare asfalterad tvåfilig väg, vidare till en än smalare väg och därefter ut på en enfilig grusväg förbi Patricia och Kicki och vidare ut på åkrarna. Enda möjligheten att passera varandra har lastbilarna på gårdsplanen hos Patricia och Kicki. 

På landsvägen går även skolbussar, och eleverna går till sina hämtplatser och står där och väntar.

Där skall stora långtradare med släp,  passera varje minut, 10 tim om dagen på vardagarna året om.

Plattan skall producera jordförbättringsmedel och därifrån skall detta hämtas. Den trafiken är inte medräknad i ovanstående. Dvs lika många lastbilar som åkt dit med last och tippar det där,  skall också åka därifrån med “jordförbättringsmedel” (mixat giftigt elände med viss näring). HUr skall de också få plats i transportschemat?

————————————

Inget av detta tycks inte Hallstahammars kommun bekymra sig om. Undrar var någon annanstans man kan bygga en industri utan att fundera på trafikintensiteten.

Förutom allt om lukt, sjukdomar, förstört vatten etc.

Så, varför jaga små avlopp.

/Anders

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *