Svenskt Vatten/ Remiss angående nytt förslag till VA taxa

Remiss angående nytt förslag till VA taxa

Bilagor förslag till ny VA taxa

Remisstiden löper fram till den 29 januari 2021.

Remissvaren lämnar ni till juristen@svensktvatten.se

Svenskt Vatten kommer även att erbjuda två webbinarier den 13 och 14 januari 2021 med ett begränsat antal platser så att det blir utrymme för diskussion. Då kommer vi att presentera det nya förslaget och deltagarna har möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Du kan anmäla dig här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *