2021-01-03, Den lilla människan Anna, ”Kära H.M Konungen…”

”Kära H.M Konungen…”

Kära H.M Konungen.
Jag har lyssnat på ditt jultal för 2020 och jag tycker det var ett mycket känslosamt och trygghetsskapande tal.
Jag blev väldigt rörd men samtidigt väldigt upprörd.

Talet innehöll tankar till hur kopplingar till våra tidigare historia och generationer är av betydelse. Även traditioners värde nämndes.

Jag håller definitivt med dig men vet du vad som sker med många av oss ute i landet?
Det är inte bara coronan som kapar länkarna till våra äldre generationer.

Ute i landet tvingas människor bort från sina liv/hem/hus/stugor av skäl som inte ens behöver bevisas av myndigheterna som kräver oss på tvångsåtgärder av olika slag.
Jag syftar på tvångsåtgärder och tvångsanslutningar gällande va-frågor med dess sidoförgreningar.

När jag följer frågan, som gäller basala behov, så skräms jag av hur kallt och cyniskt dessa frågor hanteras. Rättssäkerheten är ur spel, demokratins grundprinciper är ett minne blott. Endast den som har pengar kan försvara sitt ägande från godtycklighet.

Kära H.M Konungen.
Jag sätter också högt värde, ja det betyder t om allt i just mitt liv, att få bo och verka i det hus jag levt i ca 30 år, precis som du i ditt tal.
Här minns jag min barndom precis samma känsla som du beskrev i ditt jultal.
Här har mina tidigare generationer bott och levt sina liv.
Precis som du beskriver dina minnen så har även jag minnen. Det finns otaliga minnesbilder och historier som är knutna till det hus jag lever i. Det får mig att känna ro och trygghet.
Vissa saker här är inte förändrade och med det får jag en känsla av samhörighet med de som var innan mig.
Mina rötter och mitt välmående finns här.

Käre H.M Konungen.
Skillnaden mellan dig och mig är att du kommer alltid att kunna välja att bo kvar.

Mig tvingar man bort på absurda grunder utan minsta bevis och jag kan inte försvara mitt ägande.
Man hotar mig med höga viten.
Gör din plikt och kräv din rätt tycks inte gälla mig.
Jag avkrävs endast att göra min plikt och tro mig, jag har gjort min plikt.

Människor fördrivs från sina hem pågrund av de allra lägsta stegen i behovstrappan.

Käre H.M Konungen.
Landet Sverige har blivit kallt och cyniskt, rättssäkerhet kring ägandet existerar ej längre.
Vi är många som lider all helvetes kval, som lever i limbo och vi är väldigt många.
Men det är inte det värsta.

Det värsta är att staten med sina kommuner och myndigheter inte alls måste agera på detta sätt.

Man VÄLJER att agera på detta sätt mot sin egen befolkning.

Tack för ditt tal H.M Konungen.
Jag gillade det och mådde bra av att höra det.
Men det förändrar inte faktum.

Det är skillnad på dig och mig.
Du sitter tryggt i ditt hem.
Jag tvingas bort från mitt, sedan generationer ägda, hem.

Det finns inte likhet inför lagen såsom säjs.

Det handlar om pengar.

Ur hjärta
Ur sinne
Med rak rygg
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *