Hallstahammar- Tränsta/ Anmälan om för stor mängd slam spridd på åkrar- Mailkorrespondens om anmälan till länsstyrelsen

VB: dnr. 505-6333-2020

29 december 2020  15:16  47 KB

Från:
Till:
Juristen vägrar ge med sig och erkänna att de har gjort fel. Jag tror jag får lägga ned det här och rikta in mig på att överklaga istället.
Hade hoppats på ett litet erkännande som jag hade kunnat ta med mig i överklagan. Får försöka klara mig utan det ändå.
Irriterande är det i alla fall…
Mvh/ Patricia

Från: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 29 december 2020 07:57
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: dnr. 505-6333-2020

Ni kan överklaga Länsstyrelsens beslut och där anföra de invändningar du har. Om du har klagomål på hur ärendet har handlagts kan du kontakta chefsjuristen på Länsstyrelsen, Louise Klofelt, telefonnr. 010-2249296.

Med vänlig hälsning,

Karin Spångberg

Jurist
Stabsenheten för juridik
E-post: karin.spangberg@lansstyrelsen.se

Tel.nr; 010-224 93 50, vxl. 010-224 90 00

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 28 december 2020 19:16
Till: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: dnr. 505-6333-2020

” Enligt Länsstyrelsens bedömning har det inte framkommit något i ärendet som talar for att verksamheten med spridning av avloppsslam inom Uppsala 2:6 inte har skett i enlighet med de gällande regelverk for användande av avloppsslam i jordbruket.”

Detta är ju helt felaktigt eftersom det är dessa bevis vi har framlagt.

Jag har dessutom fått hjälp av en expert inom området som har kontrollerat att våra beräkningar stämmer. Du har dessutom talat med honom i telefon, vilket han har berättat och att du inte heller för honom kunde redovisa någon egen beräkning som motsäger våra uppgifter.

Hur kan ni då påstå att “det inte har framkommit något i ärendet som talar för att verksamheten med spridning av avloppsslam inom Uppsala 2:6 inte har skett i enlighet med de gällande regelverk for användande av avloppsslam i jordbruket”?

Det finns ingenting i er motivering som styrker ert påstående och det finns ingenting i avslaget som tar upp våra beräkningar.

Kan en myndighet verkligen uppträda på det sättet?

Jag anser att detta är ett rättsövergrepp.

Vilka påtryckningar är ni utsatta för? Det är någonting som inte stämmer.

Vem är ansvarig på Länsstyrelsen om det inte är du? Vem granskar er, och vart vänder jag mig för att få detta utrett?

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo


Från: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 28 december 2020 18:47
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: dnr. 505-6333-2020

Som jag redan angett är Länsstyrelsens bedömning att era invändningar i sak har beaktats inom ramen för motiveringen, och detta gäller även vad ni har anfört i yttrandet av den 16 december. Undertecknad får nu hänvisa er till att överklaga.

Med vänlig hälsning,

Karin Spångberg

Jurist
Stabsenheten för juridik
E-post: karin.spangberg@lansstyrelsen.se

Tel.nr; 010-224 93 50, vxl. 010-224 90 00

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 28 december 2020 18:40
Till: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: dnr. 505-6333-2020

Tack för ditt svar.

Kan jag tolka ditt svar som att ni inte har brytt er om att göra någon egen beräkning fast våra beräkningar påvisar misstanke om allvarligt miljöbrott?

Är det inte en uppgift för Länsstyrelsen att göra en egen bedömning baserad på egna uträkningar och redovisa dessa?

Hur kommer det sig att Länsstyrelsen inte bemöter dessa uppgifter som framkommer i vårat yttrande?

“Sammanfattningsvis har det sammanlagt på fastigheten Uppsala 2:6 Hallstahammar enligt dessa beräkningar övergödslats med 41 339,25 kg P och totalt har 2 146 ton TS slam spridits vilket motsvarar 10 219 ton totalvikt under april och augusti 2020.

Räknar man på att varje lastbilsekipage lastar 35 ton kördes i april ca 165,5 transporter tur och retur och i augusti 126,5 transporter tur och retur, sammanlagt 292 transporter tur och retur.”

Ni har inte motiverat ert beslut på saklig grund, d.v.s. ni har inte bemött våra uppgifter inkomna den 16:e december.

Varför?

Jag trodde att vi lever i en rättsstat där varje medborgare har rätt att yttra sig och lägga fram fakta och som i detta fall tung bevisning och få det prövat.

Vad har gått fel?

Vem bär ansvaret för detta? Det är väl inte du antar jag?

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo


Från: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 28 december 2020 18:15
Till: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Sv: dnr. 505-6333-2020

Jag kan notera att ni har blivit delgivna idag den 28 december 2020. Länsstyrelsen har tagit del av ert yttrande innan beslut fattades i ärendet. Länsstyrelsens bedömning av er talan, innefattande vad ni anförde i skrivelsen av den 16 december, framgår av motiveringen till beslutet. Om ni anser att Länsstyrelsens motivering av beslutet är otillräcklig kan ni överklaga Länsstyrelsens beslut och anföra att ni anser att Länsstyrelsen inte har uppfyllt förvaltningslagens krav på motivering av beslut. Det finns inte några ytterligare handlingar i ärendet som är upprättade av Länsstyrelsen som ni inte har fått ta del av. Jag får därmed hänvisa er till att överklaga.

Med vänlig hälsning,

Karin Spångberg

Jurist
Stabsenheten för juridik
E-post: karin.spangberg@lansstyrelsen.se

Tel.nr; 010-224 93 50, vxl. 010-224 90 00

Länsstyrelsen i Västmanlands län

721 86 Västerås
www.lansstyrelsen.se/vastmanland

För information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 28 december 2020 17:50
Till: Spångberg Karin <karin.spangberg@lansstyrelsen.se>
Ämne: dnr. 505-6333-2020

Hej!

Jag undrar om det går bra att meddela dig så här via mail att alla vi boende i Tränsta 11 har tagit del av beslutet om avslag eller måste vi skicka in kvittona med “snigelposten” också?

Jag har också en del funderingar gällande avslaget.

Vi hade ju rätt att lämna synpunkter mig gällande de uppgifter du delgav oss via mail fram till den 16:e dec. Jag lämnade ett yttrande den 16:e klockan 19:30 från oss alla boende på adressen Tränsta 11.

Hur kan ni ha tagit beslutet och skickat ut det redan den 17:e utan att ha tagit upp en enda del av dessa uppgifter och uträkningar vi lämnade in kvällen före?

Vem har kontrollräknat uppgifterna vi lämnade och varför tas ingenting av det upp i avslaget?

Ni redovisar ingen egen beräkning som motsäger våra uppgifter. Om ni har gjort en beräkning utifrån våra uppgifter vill vi se den.

Har ni ens läst vad vi har skrivit?

Är det verkligen tillåtet att göra på det viset i sådana fall? Ni ger oss rätten att yttra oss men ingen läser det som skickas in?

Det här kan inte ha gått rätt till. Jag behöver få en förklaring.

Med vänlig hälsning,

Patricia Larsson Leo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *