BBlat/ Insändare: Tvångsanslut inte småhusägare till kommunalt VA

Insändare: Tvångsanslut inte småhusägare till kommunalt VA

(https://foreningen.va-i-tiden.se/2020/12/30/bblat-insandare-tvangsanslut-inte-smahusagare-till-kommunalt-va/)

 

…..Vi menar att den enskildes rätt mot kommunen måste stärkas och att Sverige behöver en mer flexibel lagstiftning. Småhusägare som har ett fungerande enskilt avlopp, ska inte behöva betala hundratusentals kronor för att koppla upp sig på ett kommunalt avlopp. Särskilt med tanke på att det under senare tid framkommit att två miljoner svenskar – däribland Uppsala – får i sig för höga halter av miljögiftet PFAS via det kommunala dricksvattnet..

Lars-Göran Carlsson, ordförande VA-i-tiden

Håkan Larsson, samhällspolitisk chef Villaägarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *