Köping/ Svar på frågestund vid fullmäktigemötet 21 dec 2020.

Från: Carl-Inge Westberg <Carl-Inge.Westberg@koping.se>
Datum: 23 december 2020 12:37:24 CET
Till: lcg.hilmer@gmail.com
Ämne: Svar på frågan om frågestund.

Hej,

Vi har inte förbjudit allmänhetens frågestund, utan vi har utifrån rådande omständigheter bedömt det som olämpligt och därför inte genomfört den. Det finns ingen lag som vi stödjer det agerandet på mer än folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Vi är inte enligt lag skyldiga att ha allmänhetens frågestund, men det är tillåtet om KFM så vill genom kommunallagen. I nuläget har vi brutit mot vår arbetsordning – vilket inte är en lag – genom underlåtenhet att ha allmänhetens frågestund men det finns inga rättsliga påföljder för det – vi har alltså inte brutit mot någon lag.

KFM kan självklart frångå sin arbetsordning om KF är överens om det. Detta är dock inget som formellt protokollförts så det kan vi inte hänvisa till men bra för er att känna till. Det finns ju en överenskommelse i KF, men den är inte dokumenterad som beslut.

Med vänlig hälsning

Carl-Inge Westberg

carl-inge.westberg@koping.se

076 – 163 17 00

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *