Hallstahammar- Tränsta/ Anmälan till Länsstyrelsen

Anmälan till länsstyrelsen om felaktigt angivna mängder avloppsslam för spridning på åkermark i Tränsta.

Yttrande till Länsstyrelsen

BMN-2020-225-4

Spridningsdokumentation_Lisjö-Uppsala_D.Edeen_2020_2(16033184)

 


“Kopia på din anmälan”

22 december 2020

Jo, det är ju så att man inte vet om man ska skratta eller gråta längre. Bifogar avslaget från Länsstyrelsen.
Alla vi här hemma på Tränsta 11 klagade över augustispridningarna till Hallstahammars kommun och visade på missförhållandena under spridningen. De avslog så klart våra klagomål så då överklagade vi beslutet till Länsstyrelsen. De ville då få kompletterande handlingar från Biototal som vi då delgavs och fick chans att yttra oss om ( den bifogade filen spridningsdokumentation_Lisjö säteri).
 Det är som ett direkt hån från Länsstyrelsen. Jag skickade in vårt yttrande med de beräkningar vi gjorde, sent på kvällen den 16:e.
Den 17:e har de redan skickat iväg sitt beslut och verkar inte ha tagit någon som helst notis av vårat yttrande. (också bifogad)
De bryr sig inte om att jag framför att viktenheterna ska avläsas ton TS (torrsubstans) utan räknar bara på ton, och då är ju allt i sin ordning.

Mvh / Patricia Larsson Leo

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *