Supervanor från barndomen: att spola toaletten nu kan det vara farligt

Denna smittväg måste tas på allvar speciellt med ny snabbsmittande variant COVID:

 1. Primär smittöverföring av COVID-19 sker genom aerosoler vid hosta, nysning, kraftfull sång och tal med s-ljud  … känt.
 2. Avföring kan ha aktiv COVID-19, inte bara skal …  nu känt.
 3. WC-spolning bildar aerosoler och s.k. lågspolande toaletter kan vara värst … störtspolar för att få ut allt med en liten vattenmängd. Då blir kollisionen mellan spolvatten och stolens innehåll kraftig.
 4. Det bildas då ett “moln” av aerosoler som når ut straxt ovan WCt.
  https://phys.org/news/2020-06-flushing-toilets-clouds-virus-containing-particles.html?fbclid=IwAR3zm9TfKS9LNHWuWafv6raOfS8Rn1YnXDnEjC0DoarvL5xZTx5AUZ9FjOc 

 5. Badrumsventilation är i grunden felaktigt placerad upp i taket så att aerosoler dras upp genom den zon som människor vistas i … om avfuktning är målet samlas den lågt i rummet, inte i tak!
 6. I Allmänna toaletter med flera olika besökare spolas och sprids molnets innehåll sekundärt av ventilationen !
 7. Alla kan testa sitt eget WC för aerosoler: Spola WCt med nytt vatten och tillsätt en kapsyl Klor för ert test. Spola WCt medan ni sitter på stolen … ett aerosol-moln kan nu kännas som en kall dimma mot baken…
 8. “Spola försiktigt?” säger ett Lab i Kina till CNN Health: https://edition.cnn.com/2020/06/16/health/flush-toilet-spray-coronavirus-wellness-trnd/index.html 
 9. Kan detta ha något med den mystiska “översmittan” i äldreboenden … eftersom virus inte är öronmärkta, vet vi ju aldrig med säkerhet var de kommer ifrån. Ibland spolar inte föregående besökare, som lämnas till nästa användare.
 10. Äldre människor som är rörelsehindrade lutar sig ner mot WCt när de spolar och kan förbli stående mitt i “aerosolmolnet” ?
 11. En lösning på detta är att undertrycksventilera toaletter så att all luft sugs ner i toaletten och upp över tak. Vissa toaletter är redan konstruerade på det sättet. Man kan addera en sådan funktion till existerande system.
 12. Lunds LTH har en avd. för aerosolforskning som vore utomordentligt lämplig för denna undersökning … kontakta  jacob.londahl@lth.edu
 13. Med det nya varianten Covid från England kan detta spridas 70% snabbare
 14. Varför media tystar ned detta är svårt att förstå?  Man borde åtminstone varna för möjligheten och vidta försiktighetsåtgärder som att bära munskydd av en typ, som reducerar aerosoler även om man inte “tror” på det.


  Carl Lindström, civ.ing , tidigare SNV-Forskningen
  f.d. Miljöattaché,Wash DC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *