Pomperipossa 2020 Höör av Holger Brede

Pomperipossa 2020 Höör av Holger Brede

Hösten 2013 kom ett Beslut i brevlådan, verksamhetsområde som ej går att överklaga, om att 1000 hushåll på landet skulle få betala va anslutning till självkostnadspris per hushåll 150 till 200 tusen kronor i avgift. 10 % av befolkningen bor på landet i Sverige. Tillkommer grävning på egen tomt, elektriker, rördragningar och ombyggnad av fastighet vid behov. 3% av föroreningar i havet kommer från enskilda avlopp 97% kommunala. Dagens reningsverk är åldriga och rörledningarna som byggdes på 50,60 och sjuttiotalet finansierades av statsbidrag där landsbygdens folk betalade till. Sedan byggde landsbygdens folk egna anläggningar som också betalades av dem själva. Och nu tvingas man bygga och betala igen. Avlopp hanterade i kommunala reningsanläggningar med vatten lagrar miljögifter och läkemedel för framtiden i vattnet. Numera tillkommer också halter av coronaviruset. Fiskarna och våra barns vatten. Vidare sprids miljöfarligt slam i naturen där mat ej får odlas. Egna anläggningar som trekammarbrunnar och minireningsverk tar hand om avfallet och läkemedelsresterna via de goda bakterierna i jorden, kallas för jordretention. Vid skyfall breddas kommunala reningsverk och släpper ut vatten orenat. 10% av totalmängden. Sker ej i småskalig rening.

Minireningsverk idag är ekologiskt hållbara och skall enligt miljöbalken som ny teknik användas. Så icke i ett kommunalt verksamhetsområde. Kommuner behöver inte tänka och agera miljöriktigt. Vidare är det långt under kostnaden för det kommunala alternativet.

Om en åtgärd skall göras bör den ekonomiska insatsen stå i proportion till det upplevda resultatet. Varje person producerar ett antal gram fosfor per år. En normal åker ligger på ett antal ton. Gräv och entreprenadbranschen ser en omsättning på 130 miljarder på 800 000 tusen människor. Stefan Löfven tyckte 50 miljarder till försvaret var mycket utslaget på hela befolkningen. För landsbygden tillkommer sen avgifter och hantverkskostnader.

Nu sitter jag med kommunalt avlopp och har betalt kalaset + skatten på pensionen vilket ger ett minus på 17 tusen kronor för året. Sedan skall jag leva, bo, transportera mig och äta. Och inte må dåligt på detta.

Lite siffror: Anslutningsavgift på 70 talet till nu har blivit 10 ggr mer

Politikers löner under samma tid 7,5 ggr mer

Vanliga löntagare under samma tid 3.2 ggr mer

Pensionärer under samma tid 0,7 ggr mer

Här har jag under 6 år enkelriktat kommunicerat detta till Statsminister, finansmarknadsminister som inte vill öka bostadsbelåningen, miljöminister, enskilda riksdagsmän, politiker på regional nivå och lokalt. Utan ett enda relevant svar. Var finns helikopterperspektivet för miljö, ekonomiskt och praktiskt tänkande inför beslut? Som ingen i rikspolitiken vill ta i. Astrid Lindgren är min favorit.

Höör den 19 december 2020

Holger Brede

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *