Några diskussioner om tysnadskultur, bolagisering av kommuners VA verksamheter mm

Har läst ditt sista mail.
Tyvärr verkar det som att så här ser ut överallt idag i arbetslivet.
Det är djupt problematiskt när problembeskrivning omtolkas till illojalt beteende.
Jag har träffat många inom skiftande yrkesgrupper där man inte får stöd av sin arbetsledning för att utföra det man ska eller t om misskrediteras när man tar det ansvar man har utifrån lagstiftning.
Det är riktigt obehagligt för det gör också att problemlösningsorienterade krafters kreativitet minskar och man stannar upp i utveckling och att förminska problem med benämningen utmaning förminskar också negativt tycker jag och bromsar ”jävlar-anammatänket”.
Tystnadskulturen ligger som en våt filt över hela landet i mängder av områden verkar det som och det här är jättefarligt för ett land anser jag.
Man kan inte skapa eller lösa något utan yttrandefrihet, landets utveckling lär ”gå i stå” eller t om gå tillbaka till forna tiders samhällssituation.
Men allt handlar ju om makt och pengar om man kokar ner det.
Men vem tjänar på det?
Ingen, om jag får tycka till.
Man driver bara ner utvecklingskapaciteten vilket blir negativa ekonomiska konsekvenser för alla.
Men vad vet jag, jag bara dribblar mina tankar.

/Anna


Vad har vi på att vinna på att kommunala VA bolag bildas överallt i sverige och tjänstmännen styr utan insyn. Likaså med svenskt vatten, intresseföreningen för svenska kpmmunala reningsverk. I styrelsen sitter repula (s) o unell(m).
Vilika mål har de bolagen mer än att skapa en ökad omsättning. Det ger för dem och VD o alla andra bättre inkomster. Att det medför folkfördrivning, ekonomisk katastrof och söndertrasade liv bryr de sig inget om.
/Anders

Spec VA-nämnden är helt tjänstemannastyrd här. Och som ett svar på Anders fråga så handlar det i grunden mer om Smygskatt och fina arvoden, Sopbranschen i Sverige lockar kriminella. Det är alltså inte bara i Italien som maffian insett näringens ekonomiska fördelar.

/MR

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *