VK/ Insändare: Prioritera barn före bajs

Hej!

Denna insändare publicerades i dagens VK. Ställer skola mot avlopp. Avlopp får kosta hur mycket som helst men inte skola. Rimmar lite illa.
/Leif


Insändare: Prioritera barn före bajs

Publicerad idag kl. 06:15

Strunta i VA-ledningen och använd pengarna för att bygga ut skolan, föreslår skribenterna.

Att våra barn ska transporteras åt ena hållet av kostnadsskäl medan vår skit på ett dyrbart sätt transporteras åt andra hållet, är inkonsekvent och irrationellt.

 

I morgon torsdag ska Umeås för- och grundskolenämnd fatta beslut om förslagen i den skolstrukturutredning som presenterats under hösten. För Sörmjöles del innebär det att barn i åk 4-6 flyttas till Hörnefors. Skolans kapacitet kommer inte att räcka till då befolkningsprognosen pekar på en elevökning på cirka 90 barn till Sörmjöle under den närmaste 10-årsperioden.

Med en så pass stor tillströmning av elever borde det logiska beslutet vara att bygga ut den befintliga skolan eller bygga en ny skola. I utredningen går att läsa “Det finns heller inga eller mycket små möjligheter att bygga ut skolan inom nuvarande fastighet och detaljplan”, trots att det finns gott om outnyttjad yta på fastigheten Sörmjöle 4:10.

Det ligger nära till hands att förmoda att det i stället är ekonomin som talar och att det blir billigare för kommunen att flytta eleverna till Hörnefors där kapacitet sägs finnas. Ett kortsiktigt beslutsförslag som skjuter problemet framåt utan att se till barnens bästa.

Kommunen hänvisar till samma befolkningsprognos i sina planer på ett kommunalt storskaligt VA-system längs kusten söder om Umeå. Att kunna möta det stora “bebyggelsetrycket” är ett av de argument som framförs för att få bygga en ny och kostsam avloppsledning mellan Hörnefors och Öns reningsverk. Tanken är att avveckla reningsverken i Sörmjöle och Hörnefors, som sägs inte räcka till när befolkningen ökar, och tvångsansluta fastigheterna i det föreslagna VA-området.

Det finns en del uppenbara brister i denna plan och än så länge har kommunen klokt nog valt att avvakta med beslutet. Väljer man att gå vidare kan man undra hur attraktivt det kommer att bli att bosätta sig i Sörmjöle, när det inte finns en skola som klarar av att ta emot barnen och när det tillkommer höga kostnader för att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Att våra barn ska transporteras åt ena hållet av kostnadsskäl medan vår skit på ett dyrbart sätt transporteras åt andra hållet, är inkonsekvent och irrationellt. Här är något som inte stämmer och det verkar som att den ena kommunala handen inte riktigt vet vad den andra gör.

Visst är det skilda kassor, men här finns potential för våra förtroendevalda politiker att visa att de arbetar för sina medborgare, genom att exempelvis fördela om skattebetalarnas och VA-kollektivets medel. Här är några förslag till Umeå kommun:

• Skrota planerna på en VA-ledning mellan Hörnefors och Ön. Den är dyr för alla parter och löser inte de påstådda behoven. Det finns billigare och framför allt bättre alternativ. Undersök dem!

• Bussa inte barn mellan Sörmjöle och Hörnefors bara för att det är billigaste alternativet. Planera i stället för framtiden, gör det som är bäst för barnen. Kanske kan delar av VA-pengarna användas för att bygga ut skolan i Sörmjöle. Ändra detaljplanen om det är vad som krävs. Finns viljan så går det.

Då kommer befolkningsprognosen att hålla och kommunmedborgarna att bli lyckligare.

Sörmjöleföräldrar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *