SR P4 Västmanland- Västerås/ Biototals gödselanläggning i Västerås stoppas

Biototals gödselanläggning i Västerås stoppas

Läs även de andra inslagen, länk se ovan:

  • Biototal: Ingen risk för miljöpåverkan av gödselplattan
  • 19 anmälningar mot gödselplatta

 


Ren gödsel behövs men detta rör sig istället om kvittblivning av samhällets gifter genom att sprida ut avloppsslam på vår rena åkermark, varifrån gifter som PFAS läcker till både grundvatten och ytvatten. Plattan i Hallstahammar berörs i inslaget. Jag noterar att delägaren till Biototal hävdar att plattan behövs för gårdens lantbruksdrift, vilket är helt fel. Lantbrukaren har redan med rötslam spridit FEM gånger tillåten mängd fosfor för de kommande fem åren på HELA gården.

Lars Hylander
Agr Dr
Oberoende forskare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *