Åtgärder vid olika halter av PFAS i dricksvatten från egen brunn. /Disk om PFAS

Åtgärder vid olika halter av PFAS i dricksvatten från egen brunn

Livsmedelsverket rekommenderar i dag följande åtgärder beroende på vilken halt av PFAS som finns i ditt dricksvatten.

  • Om dricksvattnet innehåller 0 – 90 nanogram PFAS/liter:
    Ingen särskild åtgärd behövs. Du kan fortsätta att dricka vattnet.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 90 nanogram PFAS/liter:
    Du kan fortsätta att dricka vattnet men du bör snarast se till att halterna sänks så långt som möjligt under 90 nanogram/liter.
  • Om dricksvattnet innehåller mer än 900 nanogram PFAS/liter:
    Undvik att dricka vattnet eller äta mat som tillagats med vattnet tills halterna sänkts. Att duscha, bada eller diska i vattnet medför ingen risk. Innan vattnet används till mat och dryck bör halten av PFAS sänkas så långt som möjligt under 90 nanogram/liter

Innehåller dricksvattnet i din brunn mer än 90 nanogram PFAS/liter bör du vända dig till din kommun för att få råd och stöd.


Det är viktigt att hålla fram att olika PFAS är mycket beständiga, bryts inte ned utan plågar oss under en lång framtid.
När Livsmedelsverket anger gränsvärden, skall vi komma ihåg att gifter ändå samlas upp i kroppen. Just små barn som kommer att möta PFAS under sin uppväxt bör vi inte behandla efter gränsvärden, utan följa Livsmedelsverkets korrekta ”gränsvärde”, se nedan med röd text.

”PFAS – Poly- och perfluorerade alkylsubstanser… Studier av befolkningsgrupper har visat att PFAS skulle kunna påverka immunförsvaret (antikroppsbildning efter vaccination och ökad känslighet för infektioner), födelsevikten, kolesterolhalten i blodet och leverenzym. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen. Foster, spädbarn och barn är troligen extra känsliga för PFAS. Ämnena förs över till foster och ammade spädbarn via moderkakan och modersmjölken”.

Hälsar Gunnar


I filmen “Den andra vågen” av Folke Rydén kom redan 2014 och kördes t.o.m. i SVT Vetenskapens värld. Där man påvisade dessa ämnen i 20 ggr högre koncentration hos lille Alfred som då var ett år gammal. Analyserna som utför i samarbete med Örebro Universitet som är extremt insatt i fråga och utsedda av FN att bedriva forskning på bl.a. mikroplaster i miljön.

Det som är extra läskigt gällande PFAS är inte bara det som Herr Lindgren påvisar utan att det är så extremt persistenta dvs. det tar extremt lång tid innan molekylen bryts ned. Och VEM vet vilka ämnen som bildas då i den förmodad cocktail effekt?

// Kent Leonardsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *