En kommentar

 1. Varför ska jag rena mitt avloppsvatten?
  Utsläpp av orenat avloppsvatten medför risk för övergödning, syrebrist och bottendöd i våra hav, sjöar och
  vattendrag. Uppskattningsvis 10 procent av alla svenska hushåll har enskilt avlopp och tillsammans släpper
  dessa ut nästan lika stora mängder övergödande ämnen som de 90 procent övriga hushåll som är anslutna
  till kommunala reningsverk. Näringsämnet nitrat som finns i avloppsvatten är dessutom skadligt om det når
  dricksvattenbrunnar, särskilt för mindre barn. Bakterier och virus från avloppsvatten kan spridas till dricks och badvatten vilket kan medföra att människor smittas av olika sjukdomar. Så står det i info till enskilda som har tänkt anlägga avloppsystem eller göra om att dessa idag släpper ut nästa lika mycket Här ljuger man I övrigt så verka INFO VARA BRA

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *