VLT/ Debatt: Husägare tvångsansluts till kommunalt VA – trots miljögift i dricksvatten och fungerande anläggningar

Debatt: Husägare tvångsansluts till kommunalt VA – trots miljögift i dricksvatten och fungerande anläggningar

När kommuner tvångsansluter fastighetsägare till kommunalt VA, hänvisar de ofta till lagens inledning, ”med hänsyn till skyddet för människans hälsa och miljö”. I de flesta fall är hänvisningen ogrundad. Och det kan kosta många hundra tusen kronor att ansluta fastigheten till kommunalt VA. Fastighetsägarna tvingas dessutom göra det trots att de flesta har fullt fungerande VA-lösningar.

Samtidigt som detta sker kommer larm om förorenade kommunala dricksvatten med PFAS, ett medel som funnits sedan 1950-talet. PFAS ackumuleras i kroppen hos fåglar, fiskar och människor. Gemensamt för PFAS-föreningar är att de är mycket svåra att bryta ner och flera har skadliga effekter för både människor och miljö. PFAS är i dag klassat som reproduktionsstörande och misstänkt cancerframkallande.

….

Lars-Göran Carlsson

Ordförande VA-i-tiden

Håkan Larsson

Samhällspolitisk chef Villaägarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *