Nerikes allehanda/ Artiklar om slamhantering

Gunnar Lindgren m fl skriver ett antal artiklar i Nerikes Allehanda,
Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar.
Släpp inte ut förorenat slam
Dags att fasa ut ett miljöskadligt avloppsystem
Slammet sprids med grönmålade budskap

Det slam som kommer i från reningsverken bör inte hamna på länets åkrar anser debattörerna.
I en artikel nyligen i NA var närboende oroliga för slamspridning i Götabro. Det finns all anledning att omedelbart avbryta denna spridning av gifter, läkemedelsrester, mikroplaster, smittämnen och så vidare. Många organisationer och experter varnar för slamspridningen, exempelvis Naturskyddsföreningen och Läkare för Miljön.

Orsaken till deponering av detta giftbemängda avfall i vår livsmedelsproduktion är ett desperat behov hos avloppsreningsverken att bli kvitt dessa enorma mängder slam. Man försöker beskriva spridningen av det giftiga avfallet som ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring” vilket är gravt vilseledande. Slammet består i huvudsak av just främmande ämnen som inte har sitt ursprung i åkermarken, men där växtnäring därifrån är en obetydlig och vilsekommen del.

Till detta kommer mikroplast från takmaterial, vägar, vägfordon och konstgräs som leds till reningsverket, slammet och åkern.”

 

Gunnar skriver vidare om slamspridning och påverkan.
Jag har en tid arbetat med följande uppgifter:

  • Dagligt intag av flera metaller från vår kost   
  • Förväntad halt och mängd av detta i slammet om nu slammet är en del i ett kretslopp.
  • Jämför man detta med de faktiska halterna och mängderna av metaller i slam är det en gigantisk skillnad mellan den del som kommer från wc-stolarna och det som kommer från vårt tekniska samhälle. Som avfall, erosion, medveten kvittblivning osv.
  • Den senare delen kan för vissa metaller vara hundra gånger större än delen som kommer från kretsloppet.
Detta innebär att för varje lass slam som körs ut på en svensk åker tillförs stora mängder av ett stort antal metaller. Vår åkermark är därmed utsatt för en pågående förstörelse på samma sätt som vår atmosfär och vårt klimat. Metallerna kan inte tas bort utan kommer sannolikt att ligga kvar till tidens ände och till men för kommande släkten. Detta är dock okänt, utan slamspridningen beskrivs av ansvarslösa krafter som ”kretslopp” och ”växtnäringsåterföring”. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *