Köping- Bblat/ Om oro för slamspridning i Himmeta

Insändare: Om oro för slamspridning i Himmeta

….

 Intressant är uttalandet från Kommunstyrelsens ordförande i februari, att Köping inte släpper ut några gifter. Del av svar på en interpellation från centerpartiet om Köpings slam.

Vi tror att de flesta känner till ett det fortfarande finns en stor mängd miljögifter i samhället som hamnar i avloppsslammet, läkemedelsrester, mikroplaster mm som skapar oro och protester. De åtgärder vi inte gör i dag, för att ta bort miljögifter, får våra kommande generationer ta hand om.

Jan Johansson Ordf. Naturskyddsföreningen Köping

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *