Köping- BBlat/ Insändare: Stoppa muddringen i Köpings hamn!

Insändare: Stoppa muddringen i Köpings hamn!

… Fakta, nyligen bekräftade branschorganisationen Svenska hamnar, att Sveriges godsflöden är under förändring, är tydliga. Mindre svenska hamnar sållas bort från rederiernas fartygsslingor och gods flyttas i allt högre utsträckning från Sveriges östkust till västkusten. En trend som började före Coronautbrottet och har nu förstärkts. Ett flöde mot Göteborg hamn som hela tiden ökar sina transporter med tåg….

…..

Den omtalade Hjulstabron kan stå färdig tidigast 2030, tio års väntan på Mälarmaxbåtar.

Elizabeth Salomonsson hänvisar till studier och utredningar om hur gods ska kunna flyttas från väg och järnväg till sjöfart. Verkligheten, Godstransportutredningen som presenterades 2018, talade om överflyttning av gods från bil till järnväg och sjöfart. Konkreta åtgärder för detta har tagits fram men ännu inte ”sjösatta”….

..

Gör något klokt, stoppa muddringen, för miljön och klimatets bästa. Det är inte god hushållning med skattebetalarnas pengar att ”kasta” 170-miljoner i sjön till ingen nytta?

Hamn Ja, Muddring Nej!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *