Osby behåller bottenplats – 150 papp i vite för underkänt avlopp. Mördaren i Markaryd slapp billigare undan

Ny kommentar: 2020-12-07

Osby 150 papp i vite

28 november 2020

Osby behåller bottenplats…
8/10 Miljö- och Byggnämnden
Börjar på sid 33.
Ett fall med endast slamavskiljare
Ett annat med 25m mellan avlopp och brunn
Mördaren i Markaryd slapp billigare undan
Vh/ Ersätt med ”en som har medlidande”

Webbredaktörens kommentar:Gud förlåt dem, ty de veta icke vad de göra.
Slamspridning intill är ok. Då läggs 1 cm skit på 50 ha eller mer av hela städers årstillverkning av skit och vägföroreningar och annat från t ex sjukhus. Det rinner enl Biototal och kommunerna aldrig ner i grundvattnet och markretentionen fungerar fullt ut, så att inget kommer i bäckarna. Hur detta är möjligt samtidigt som små avlopp inte fungerar är en gåta.

Det finns inga proportioner i det man håller på med Hur är det möjligt att hota med ett vite på 150 000 kronor som jämförelse kan man titta på domarna som avkunnas med brottsbalken som grund. Det högsta beloppet som döms ut vid våldtäkt är 120 000 kronor. Att släppa ut några gram fosfor i marken skall enligt nämnden betraktas som ett svårare brott än att begå en våldtäkt.
Roland Ekstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *