Hallstahammar- Tränsta/ Överklagande till MÖD ang slamspridning på åkrar

Inskickat 3 dec 2020.

Klipp ur Överklagande av dom i Mark- och miljödomstolen Mål nr M6978-20

“Anförande:

Jag anser att Mark-och miljödomstolens beslut om avslag av Mål nr: M6978-20 bör ändras och prövas i Mark-och miljööverdomstolen.
Jag anser att detta ärende är ett parallellfall med Mål nr M 7163-19 och att domen i Svea hovrätt Mark-och miljööverdomstolen 2020-07-30 borde anses vara prejudicerande.
Det finns anledning att betvivla riktigheten av det beslut som mark- och miljödomstolen har kommit fram till.”

Antingen har kommunen själva inte förstått sig på dokumentationen eller så har de varit medvetna om detta och under hela tiden mörkat det för oss medborgare.

Jag anser att detta är mycket allvarligt och kan tyda på korruption.

Jag anser att både Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen Västmanland har brustit i sitt tillsynsansvar och begått tjänstefel. Att ingen utreder detta när jag till och med kan ange klockslagen transporterna passerar genom vår gård är ett hån mot oss medborgare som alarmerar när allvarliga överträdelser begås. 

Om inte domstolen anser att sådana uppgifter och larm från vittnen och visselblåsare skall tas på allvar kommer vi snart bli varse om fler ”Think Pink ” -skandaler runt om i landet. “

Mina slutsatser (Lars Hylander):

Biototal har vilselett genom att ange mängd slam som i verkligheten är omräknat till TS men sedan levererat våtvara som blir 5 gånger så stor mängd.

Protokollet är svårt att följa eftersom man inte tydligt anger att ALLA mängder är TS. Alltså även Planerad giva av produkt

Vilken lagstiftning övervakar att protokoll inte har vilseledande/felaktig information?

Vem ansvarar för dokumentet? Jag fick det via Sörmlands Vatten. Patricia har inte kunnat få det via Miljökontoret i Hallstahammars kommun, trots att deras logga är med!!!

Följande uppgifter saknas på medföljande karta.
Vattenkälla
Upplagsplats innan spridning
Rangeringsplats
Avstånd till bostad””

“Det finns ingen som helst anledning till att dumpa tusentals ton stadsavfall transporterat från Katrineholm/Flen på en åker  i Tränsta/Uppsala mellan Hallstahammar/Köping och kalla det för ”kretslopp mellan stad och land” när fosforn i slammet inte ens är tillgänglig för växtupptag och inga av städernas kemikalier och miljögifter fyller någon som helst funktion i jordbruksmarken utan förgiftar den bara och gör den obrukbar för all framtid. Detta slam var inte tillräckligt som gödning då även ytterligare  mängder konstgödsel transporterades och spreds på dessa redan slamgödslade åkrar.

Detta handlar bara om städernas kvittblivning av sitt eget giftiga avfall och det är ingenting som vi landsbygdsbor i Köping och Hallstahammar ställer upp på och inte heller blivit tillfrågade om.

Så länge inte alla miljögifter kan avskiljas från slammet har det ingenting på brukningsvärd jordbruksmark att göra.

Vi har bara en planet och den måste vi vörda, liksom jorden vi brukar. 

Vi kan inte längre ösa ut tonvis med miljögifter över våra livsmedelsodlingar och låtsas som att det inte är någon fara att ge denna föda till våra barn och barnbarn, de som i framtiden får ta hand om jorden vi idag medvetet dödar genom att dumpa städernas giftiga avfall på.

Det var jord vi en gång i tiden kunde bruka men som nu våra barnbarn och kommande generationer kommer se som obrukbar mark.

De kommer aldrig förlåta oss för det. “

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *