GP/ Klimatfrågan döljer andra miljöproblem

Göran Värmby: Klimatfrågan döljer andra miljöproblem

I Indien släpps enorma mängder antibiotika ut i floderna. Det är ett globalt miljö- och hälsoproblem. Än så länge verkar ingen ta ansvar.
Ett annat problem som kanske är det största inom hela miljöområdet är svårnedbrytbara och cancerogena kemiska ämnen, som sprids via luft, vatten, konsumentprodukter, avfall, mark, livsmedel och bekämpningsmedel…..
… Risken finns att det ensidiga engagemanget för klimatfrågan gör att billig men miljöfarlig tillverkning i utvecklingsländer, resistenta bakterier och andra miljöproblem glöms bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *