NA/ Vi är många som värnar vattnet

Det har varit några insändare om vatten och avlopp på sistone. Som både Lars Hylander, Ewa Björnberg och Hanna Sjöberg varit inne på så handlar det om kretslopp och nyttjande av resurser. Hur ska vatten och energi användas mest effektivt och hur ska vi minska spridningen av miljöskadliga ämnen?….

… Vi deltar i forskningsprojekt som undersöker hur olika sorters lagring av slam påverkar nedbrytningen av miljögifter. Vi följer utvecklingen inom området för att kunna fortsätta återföra slam till jordbruket på ett hållbart sätt.

Reningsverket, Örebro kommun

Leif Sildén

enhetschef

Helena Hasselqvist

miljöingenjör

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *