GP/ Klimatet får inte överskugga andra miljöproblem

Göran Värmby: Klimatet får inte överskugga andra miljöproblem

Gästkolumn
Vi får dagligen höra att vi lever inför ett existentiellt, globalt klimathot. Men i skuggan av detta försvinner lätt granskningen av och förståelsen för de lokala miljöfrågorna.

Utan de många granskande journalisterna hade inte mycket hänt i miljöfrågan under 1970-talet. Bara i Västsverige kan jag räkna upp tio namn på ”miljöjournalister” från den tiden på GP, GT, Bohusläningen, Arbetet och Västnytt.

…..Bara i Sverige misslyckas vi med att uppfylla 14 av 16 miljömål bland andra “frisk luft”, “giftfri miljö” och “levande sjöar och vattendrag” enligt Naturvårdsverkets senaste rapport. Detta trots att det gått mer än 20 år sedan målen fastställdes.

Av de tolv mål som Göteborg försöker nå är det tio som inte uppfyllts, med kommentaren från kommunen att “målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen även om ytterligare åtgärder sätts in.”

Min förhoppning är att medierna prioriterar att som förr i tiden, gå in på myndigheter och institutioner, för att återigen granska och göra miljöproblemen begripliga – med hjälp av experter och miljöorganisationer – så att medborgare och beslutsfattare förstår och får ett underlag för vad som behöver göras.

……

Spridningen av miljögifter lokalt, i Sverige, utsläppen i Indien och låglöneländer är sådana exempel. I Göteborg och Sverige är det anmärkningsvärt att knappt ett enda miljömål uppfylls. Här borde journalister gräva i orsakerna. Det handlar långt ifrån om enbart klimathotet.

Göran Värmby

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *