Sveriges riksdag/ Motion: Tjänstemannaansvar – på riktigt!

Tjänstemannaansvar – på riktigt!

Motion 2017/18:2799 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M): Tjänstemannaansvar – på riktigt! (docx, 58 kB)Tjänstemannaansvar – på riktigt!

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidga brottet tjänstefel så att även annan myndighetsverksamhet än myndighetsutövning innefattas och exempelvis hantering av offentliga medel är inkluderat, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa de straffrättsliga påföljderna suspension och avsättning vid myndighetsutövning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vidga brottet tjänstefel så att även ringa tjänstefel följs av straffansvar och påföljd och tillkännager detta för regeringen.

Mailkommentar

Motionen antagen i Riksdagen men Regeringen har inte prio frågan. Förstås. S vill inte ha ett verktyg som kan hämma dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *