Nilsholgersson rapporten- Vad kostar avfall, VA, fjärrvärme, el för 15 lägenheter sett över tid

Nils Holgersson rapporten- Vad kostar avfall, VA, fjärrvärme, el för 15 lägenheter sett över tid

År 1996 startpunkt- 100% kostnad.

År 2020 Totalt prisökning avfall, VA, fjärrvärme, el 183%.
Konsumentprisindex upp 130%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *