Kan eltoalett i st för anslutning till kommunens va system?

Kan eltoalett användas i st för anslutning till kommunens va system?


3 dec.

Dito du beskriver om förhandlingar med kommun har jag gjort i 20 år som ingående i  en arbetsgrupp i villaföreningen. Bara det att vi ville ha VA till området , ca 150 fastigheter.  Kommunen ville dyvla på  oss kostnader som dubbla trottoarer bla. bredare gator etc. S.k Gatukostnader. Vi anförde att med bredare gator och trottoarer så ökade hastigheten på trafiken och riskmoment för olycka ökade med ca 75 % .
Efter ett antal år så blev det asfalt och inga trottoarer, med dom argumenten från oss  insåg kommunen att det var det enda rätta.
Finns mycket mer detta, såsom att en tomt på 3000 m2 ritade kommunen in 3 tomter som skulle betala 3X anslutningavgift med motiveringen att finns 3 byggrätter oavsett att inga nya fastighetsnummer med styckning företagits. Kommen fick krypa på den punkten. Nu är det som vi gjorde en civilrättslig överenskommelse och inte enligt VA-lagen. Det innebar att vi kunde ställa krav på varandra i detta.
Thommy.

Re: Fråga om eltoalett i st för anslutning till kommunens va system?
26 november 2020
Från:
Tommy Carlsson

Hej på er alla. En liten resume på mitt fall  KM = Kommunen EN= Entreprenören  FP =Förbindelsepunkt

Området är delvis med gemensamhetsanläggning kopplat till KM:s nät exkl.dricksvatten, samt ett par fastigheter är utanför med egna VA-anläggningar.

1 RV sänder en s.k samrådskarta om att dom ska förlägga VA till fastigheterna X  , där FP är markerat, passar det inte så sätt ett X där det är lämpligt och skriv under och skicka tillbaka kartan. Vid samtal med RV så medger en person att det är ett civilrättsligt avtal. Bara betala.
2  Jag skriver inte på, då det på intet sätt framgår vad kostnader som kommer att faktureras, sänder mail om att jag vill ha en spec på allt, får en klumpsumma av X-antal kronor.  Ånyo framförs ett antal ggr om detta, efter ca 4 veckor kommer en spec i detalj.
3   EN startar upp med grävning och har väldigt bråttom, det arbetas lördag söndag för att få färdigt innan årsskiftet enligt gubbarna som gräver.
4   Samrådsmöte på plats krävs av mig vid 3 tillfällen, mail/telefon/brev ingen respons, total tystnad. Vid ett infomöte från EN om att så kommer vi att göra, så konfronteras EN av mig, ansikte mot ansikte, att det är enligt gällande regler för VA-entreprenader, denna stelnar till och blir tyst , samt helt plötsligt kommer det ” Kan jag komma i morgon ”
5  Följande dag möts vi på fastigheten och går igenom plats och vad som är bäst,  ( enligt karta på fel plats )  det framgår klart att en annan plats är bäst och det tillstår EN. Men ett aber, EN säger att vill du ha den där så fakturerar vi dig för grävningen eller att du själv gräver, det blir billigare.
Som brasklapp senare, så kommer det ”  Vi har ingen ledningsrätt där ”   ????  . Ingen ledningsrätt , projektering förutsätter kontroll på plats som inte gjorts.
5 Går över till grannen och samma där med X på karta, EN tittar sig omkring och utbrister ”  DEt här går inte , detta har jag ingen aning om ” och FP måste flyttas.
6   Arbetet fortgår , och alla FP avsätts, men inte på överenskommen plats hos mig ,
7   I mitten av jan. erhålls en faktura för betalning senast i slutet av feb. Denna faktura har ett datum per den 19/12 alltså fördaterad samt innan FP avsats.
8   Denna faktura bestrids i sin helhet och det har EN bekräftat mottagande av. Men  aktivitet utblir och vägran att kreditera denna, samt säger sig ha parkerat fakturan, det innebär att jag har en latent skuld liggande.
9   Får faktura på sopor och vad står då denna  ”  Serviceavgift X kr år “.   Jag har igen servis
10  Bestrider även denna med mail, och betalar ostridigt belopp,  sedermera kommer en påminnelse att betala servisavgiften, bryr mig inte , då kommer inkassokrav.
Mail till EN  som svarar med ” vad är grunden till din bestridan ” , talar om det och det tas bort , men ingen kredit.
11  Får samtal från EN som säger ” ska vi komma överens nu ”  ( indirekt att du betalar ). Vadå blir mitt svar. Då kommer det, att vi har lagt in till KM om att utvidga  verksamhetsrådet ska du veta, ( en form av du ska få se vem som har musklerna). Frågar då om hen hotar mig , lite tystnad blir det och samtalet avslutas efter lite mer prat.
12  EN ger en inlaga till KM om utvidgning som antas av dito., samt säger att området är i behov av VA  för hälsa och miljö enligt VA-lagen. Ingen har frågat om något behov av VA, men som jag läst så är det så en KM gör för att få ihop det. Nu har det gått 7 månader och inte ett ljud eller brev från EN.
13  EN kan inte komma åt mig på civilrättslig väg, så då måste dom gå en annan väg med hjälp av kommunen. KM och EN som är en entreprenör och där KM sitter i dess styrelse trampar nog inte varandra på tårna och osökt kan fråga sig hur mycket lobbing i korridorer har förekommit för utvidgning.
14  Har överklagat kM: s utvidgning och fått svar med hänvisning till Förvaltningsdomstolen
15  Får se vad jag kan göra och förväntar mig en stämning från Mark & Miljödomstolen så småningom.
16  Är inte skolad juris/advokat så det med att i skrift uttrycka sig  på ett juridikspråk är lite diffust,  någon som om man kan yrka på att ha muntlig förhandling för att utveckla sin talan.
17  Är enda chansen att vara först med att stämma EN , innan dom stämmer mig, hamnar man i ett bättre läge då , eftersom EN har på ett så fatalt sätt missat vad som gäller för VA – entreprenader

MVH En som inte kan med att köras över hur som helst


Den tors 26 nov. 2020 kl 08:05 skrev Peter:

Tror jag haft kontakt med denna person, möjligen en annan som drabbats på samma sätt. Tänker: om kommunen (KF) Inte fattat beslut om va område så gör sig roslagsvatten skyldig till lagbrott. Att leda detta i bevis är sannolikt svårt då kommunen sannolikt vill ha kommunalt va. Om kn ändå vill gå T till mötes kan de ge undantag för ansluta hans fastighet enl LAV p 9. Detta kräver att T kan visa att han har bättre system än det kommunala. T kan i det fall han dragits in i va systemet också försöka hävda med stöd av LAV 24 att han ska slippa anslutningsavgift. Detta är vad Anders Solvarm lyckades med ( enda exemplet i Sverige ( anm: ytterligare 1 finns: Svenning Eriksson i Uddevalla)). Som vi vet är det näst intill omöjligt att få stopp på tvångsanslutning när kommunen väl rullat i gång sina ångvältar.

Peter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *