Trosa (2018)/ Tvång av avlopp för fritidshus. Brev till politiker-Vilken åsikt har ert parti ang VA lösningarna på Tofsö

Mail:
Ämne: tvång av avlopp för fritidshusMeddelande:
Detta har skickats till samtliga partier och partiledarstab

Vill höra partiets åsikt om det för miljön vansinniga tvång vi i Tofsö samfällighet har påtvingats.

Efter att länstyrelsen på vaga grunder beordrat Trosa kommun att de skulle ta huvudansvar för avlopp och bdt-vatten undersökte kommunen olika möjligheter bl.a att dra avlopp och vatten ca 2 mil .En sådant lösning för de 171 fritidshus som ingår i samfälligheten visade sig omöjligt då det var för få fast boende, så systemet som skulle kosta över 38 miljoner kunde inte fungera praktiskt då det behöver mera spolningar en vad våra sommarhus kunde ge.

Då kommunen (miljöavdelningen) inventerat alla fastigheter så dömdes alla fungerande avlopp ut som var över 12 år gamla. Då det aldrig funnits några utsläpp eller påverkan på vattnet i vår sjö Lillsjön eller havet utanför samfälligheten, ej heller på tomter eller diken är vi oförstående till denna tvångsanslutning där vi får betala alla kostnader och sedan skall kommunen äga anläggningarna på våra privata tomter.

Kommunen kom då med en för oss vansinnig lösning som påtvingar samtliga ägare i samfälligheten att skrota fungerande tankar,mulltoaletter och infiltrationsbäddar och på vår bekostnad köpa in nya tankar vacuumtoaletter samt bdt-system som har högsta reningsklass för strandnära boende (vilket vi inte är) snittet per fritidshus för utsläpp av fosfor är 17-33 gram/år vid användande upp till 180 dagar/år dessa nya dyra bdt-burkar renar upp till 95% och en vanlig befintlig markbädd 50% och resten renas i marken så knappt ens mätbar skillnad i ett fosforfattigt mellansverige

Vi skall själva betala hela kostnaden för nya tankar, bdt, grävning, el, rör och vakuumtoaletter som sedan ska ägas av Trosa kommun.

Då inventeringen gjordes var det 16 fast boende av 171 och idag är det 9 fast boende av 171 kvar. Kostnaden för detta som helt faller på ägare av fritidshus i Tofsö ligger på ca 150-250.000:- genom detta har idag många sett sig nödvändiga att sälja vilket med osäkerheten hur det ska bli med avlopp/bdt lett till ett kraftigt prisras

Detta skrivbordsprojekt skall ersätta idag fungerande system som redan finns, vissa har fungerande mulltoa-system där vi använder restprodukterna (mull) i våra odlingsland och återför näring i ekosystemet, samt dom som redan har tankar kan byta till snålspolande eko-toaletter till en kostnad av 4.900:- istället för flera hundra tusen.

 

Man vill ju innan valet höra hur ert parti ställer er till detta då det inte finns någon miljövinst utan ett miljöförstörande som inköp av nya tankar,grävning,transporter m.m. innebär

1/ Kan regeringen inte upplösa ett länstyrelsebeslut som bygger på felaktiga grunder?

2/ Kan det vara rätt att påtvinga fritidshusägare en sådan kostnad?

3/ Att vissa änkor/änkemän samt pensionärer (som är övervägande del av samtliga i samfälligheten) tvingas sälja sina små fritidshus på ålderns höst?

4/ Att 2018 bidra till miljöförstöring och tvingas betala hundratusenals kronor för detta?

Ser med största nyfikenhet fram emot var ni står i denna fråga innan vi småhusägare i Sverige går till vallokalerna i höst

2 kommentarer

  1. Att vi som har fastigheter på Tofsö skulle vara glada åt kommunens galna lösning är ju löjligt . . att medverka till detta stora miljösvineri som dom tvingat på oss med nya tankar och en hutlös dyr lösning på bdt-vattnet är att dumförklara alla som har hus på Tofsö . .även tråkigt att fler änkor/änkemän som haft sina små landställen här i skärgarden sedan 70-talet tvingas sälja på ålderns höst . . . men än är inte sista ordet sagt i denna fråga fast att vissa verkar har gett upp och viker sig för “big brother” . . /EA
    “Våga Vägra Vaccumtoaletter”

  2. Meddelande:
    Hej, jag är fastighetsägare på Tofsö och jag vill bara informera er om att den positiva bild ni ger av samarbetet mellan fastighetsägare och kommun inte stämmer med hur det ser ut i verkligheten. Jag vågar inte uttala mig om exakt hur många vi är men väldigt många fastighetsägare känner sig totalt överkörda av kommunen och kommunens val av vacuumlösning och dimensionering av tankar som nu blir för permanentboende vilket kommunen stått och sagt i två domstolsprövningar är helt onödigt pga obefintligt permanenttryck. För min fastighet, t ex som redan har ett godkänt avlopp med WC innebär Trosas lösning att jag ska betala 150 000 för en standardsänkning (Vacuum gillas inte lika bra som WC av användare enligt t ex utvärdering som presenteras på HaVs webbplats) och värdeminskning av huset (WC värderas högre än Vacuum på marknaden). Det finns många andra fastigheter som har liknande situation och alla jag pratat med upplever att dialogen med kommunen är under all kritik. Jag är därför väldigt nyfiken på varifrån ni har fått era positiva uppgifter om det som nu pågår på Tofsö?
    Med vänlig hälsning /CT

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *