Hallstahammar- Tränsta/ Spridning av avloppsslam- Överklagan till Mark och Miljööverdomstolen

Hej!
Skickade ett mail till advokat Giedre Jirvell som vann målet i svedala https://www.mmbyran.se/2020/07/30/miljofarlig-verksamhet-advokat/
Advokat Giedre Jirvell vid Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har framgångsrikt företrätt ett antal fastighetsägare i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, som har bifallit klagandenas talan i dess helhet. Med ändring av mark- och miljödomstolens dom upphäver Mark- och miljööverdomstolen Bygg- och miljönämndens i Svedala kommun föreläggande om försiktighetsmått …
www.mmbyran.se
Ni kan läsa mitt mail till henne och hennes svar längre ner.
Fick rådet att kontakta advokat Magnus Norberg på Terravia.se.
Eftersom jag själv är långtidssjukskriven och lever på existensminimum har jag inga medel för att anlita juridisk hjälp, trots hemförsäkringens rättsstöd som står för 80% av kostnaderna upp till ett visst belopp, som jag inte har i huvudet på rak arm.
Jag spånar på olika idéer. Jag har ju själv två olika mål jag på egen hand driver.
Ett är uppe i Länsstyrelsen och det andra har jag bett Mark- och miljödomstolen om anstånd till att få mer tid för att inkomma med överklagan till Övre mark-och miljödomstolen på grund av min sviktande hälsa. Hoppas jag får lite extra tid för att samla mig och få in något överhuvudtaget. Jag har trevat i kolsvart mörker under några veckors tid och har inte haft någon som helst möjlighet att producera någonting överhuvudtaget.
En idé jag har är att om jag kontaktar advokat Magnus Norberg och berättar om vad som sker här i Hallstahammar/Köping och ber honom företräda oss alla i närområdet och bygger ett helt nytt mål där vi alla står som målsägare med honom som biträde, om han är villig att ställa upp så klart. Då kan vi alla utnyttja vårt rättsstöd genom våra hemförsäkringar och då delar vi alla målsägare på de 20% av advokatkostnaden som försäkringsbolagen inte står för. Om vi alla i närområdet ställer upp på detta blir kostnaden för var och en mycket liten och vi har får då en erfaren jurist som kan bygga upp målet åt oss och företräda oss alla.
Låter det som en bra idé?
Ställer ni, mina drabbade grannar upp på detta?
Jag kan börja med att skriva till honom och höra om han har tid att åta sig målet till och börja med och höra hur vi skulle kunna gå vidare. Men då gäller det att vi är många som ställer upp på detta för att få ned kostnaderna.
Jag vill inte inte bo granne med ett bajsberg och jag vill inte heller att Herr Edeen ska få köra ut hundratals lastbilar med giftigt och stinkande skit och harva ut stora bajsberg på sina åkrar som blåser iväg  och sätter sig på våra egendomar och ägor, lungor och som redan har skadat flera personers hälsa.
Hur vill ni ha det? Accepterar ni det?
Jag behöver många som ställer upp för att det ska kunna bli någonting av detta.
Är ni med mig!?
Det är dags att vi mobiliserar trupperna och då är det bra om vi har en lärd jurist som kan lägga upp stridsplanen!
Städerna ska inte få använda våra hem som soptippar, framför allt inte när det finns andra bättre alternativ att göra sig av med stadens avfall.
Det hör allafall inte hemma i vår landsbygd!
Har ni några andra tankar, tips eller idéer?
Svara mig om ni är villiga att hoppa på tåget. Ju fler vi är dessto lägre blir kostnaderna.
Det är nog nu!
Det är dags att göra revolt!
Tränsta tar ingen skit!
Med vänlig hälsning,
Patricia Larsson Leo i Tränsta

Från: Advokat Giedre Jirvell <giedre.jirvell@mmbyran.se>
Skickat: den 14 november 2020 20:49
Till: p.larsson-leo@hotmail.com <p.larsson-leo@hotmail.com>
Ämne: Re: Mark- & Miljörättsbyrån

Hej Patricia,
Tack för förfrågan. Jag har full förståelse för er svåra situation. Dessvärre kan jag inte bistå med ombudshjälp i ärendet pga överbelastning.
Jag kan istället rekommendera jurist Magnus Norberg på Terravia.se
Det finns hopp om en bättre framtid iom den statliga utredningen från i vintras om att all spridning av giftigt slam ska förbjudas och det ska tillåtas endast rena fraktioner. Det finns även bra tekniska lösningar på gång om att förbränna slammet efter rötning och då sprida ut renad aska. Jag tror att inom en relativ nära framtid kommer dessa lösningar tas i kommersiell bruk. Jag håller tummarna för er och hälsa Magnus om ni ska ta kontakt med honom. Hoppas att detta hjälper er att komma vidare i ärendet.

 

Bästa hälsningar,

Advokat Giedre Jirvell
—————————————————
Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån

2 kommentarer

  1. Jag tycker att du kan inge den dom som Mark- och miljööverdomstolen avkunnat i Fallet Svedala som din överklagan. Den är sensationell och kan få ditt fall i ny dager. Du behöver inte skriva något annat än att de är ett parallellfall.
    Lycka till!

    Ulf

  2. “Många miljöjurister tror i början av sina karriärer att deras kamp ska bedrivas mot illegala aktörer som missbrukade naturen. Istället får de erfara att den absoluta majoriteten av miljöförstöringen utförs av företag helt inom lagens ramar. Detta leder till insikten att miljölagarna inte är till för att skydda naturen, utan de ekonomiska intressena.”

    Ulf

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *