Åstorp- Magleby/ Sista betalningsdag för betalning av anslutningar till kommunalt avlopp 31 okt

20-10-14

Anders !!!!!!!!!

Dagarna går fort…………Den 31 oktober är sista betalningsdag för våra anslutningar till kommunalt avlopp. Att betala för oss fastighetsägare varierar mellan 134.000:- – drygt 200.000:-, beroende på fastighetsstorlek. Så nu gäller det att njuta av stunderna på ”dass” Det blir dyra ”sittningar”, när det blir inkopplat. Vem vet när ???

MEN……

  • Nödutloppen från pumpstationer är ännu ej godkända.
  • Bygglov saknas för pumpstationer.
  • Trafikverket kräver 12 meters avstånd till allmän väg. Detta är inte uppfyllt.
  • Svenskt Vatten kräver 50 meters avstånd till närmsta fastighetsgräns. Pumpstationen, Mårtenstorp har ,5 meters avstånd. Pumpstationen, Magleby har 18 meters avstånd.
  • Trafikverket kräver tillstånd för parkeringsplats vid allmän väg. I detta fall nr 1812 i Magleby. Detta är ej uppfyllt.

Dokumentation från myndigheterna finns hos undertecknad om punkterna enl ovan.

Till detta enl ovan kräver nu vår kommun för anslutning till tomtgräns. Det var KF som tog beslutet om sista betalningsdag.
Kommunfullmäktige har möte den 26 oktober. Förhoppningsvis hinner vi lämna in ett ärende om uppskov med betalningar.

Kampen fortsätter………..enligt uppdrag.

Mvh
Ulf Mårtensson, boende i Magleby
Lantmästare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *