2020-10-15, Den lilla människan Anna, ”Vass kontra blandskog”

”Vass kontra blandskog”

Mitt avloppsystem anses släppa ut fosfor som sen förklaras vara orsaken till övergödning av vatten.

Jag har alltså inga sjöar eller några vattendrag nära alls, långt till grannar.
Bara skog runt om.

Nu läser jag på baksidan av ett paket med fruktdryck:
”Ett renare Östersjön: Östersjön lider av övergödning. Genom att skörda både planterad och vild vass kan man minska problemet , då vassen suger upp näringsöverskottet. Ett kretslopp skapas genom att vassen sen blir foder till våra hästar och kor. Detta är en av många saker som forskarna vid Sveriges lantbruksuniversitet arbetar med för Östersjön.”

Ett märke sitter bredvid texten och under det märket står det ”SLU”.

Då undrar jag hur i jösse namn det kan vara möjligt att inte blandskogen kring mig verkar ta upp någon fosfor?
Är det bara vass som tar upp fosfor?
Ingen har gjort någon som helst analys i mitt fall, vare sig på vad som anses släppas ut, hur mycket eller kring markretention.
Mycket märkligt, anser jag.

Sen verkar det vara så att på många platser verkar man för att eliminera vassbestånden för att öka öppna ytor för människor vill ha vackra spegelytor i vikar för utsikten från sitt boende.

Med vänlig hälsning
Den lilla människan Anna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *