2020-10-15, Den lilla människan Anna, ”När Näcken stack till bäcken…”

”När Näcken stack till bäcken…”

Usch och tvi och bläää…

Jag läser om alla bräddningar som sker runt om i landet och undrar hur i jisse namn detta får fortgå medan enskilda fastighetsägare jagas med blåslampa,utan ens med bevisbörda, från kommunala inspektörer och med en enda allenarådande vetenskap när det gäller något så pass basalt grundläggande i ett samhälle som frågan om två av människans lägst stående behov?

I bäcken ser man inte ens längre Näcken,
han vill inte där längre ha sitt bo,
för inte är det väl så,
att kommunen även honom skyllt för träcken,
nej, jag tror han i värdigare boning vill husera,
en modernare Näck i klarare vatten vill sitt vackra fiolspel visa,
Han av mig blir en reformerad myt,
till ett väsen som inte gör människa en fluga förnär,
en myt,
som i sin boning inte heller vill ha äckligt flyt…

Sverige måste sluta upp att jaga oss små enskilda fastighetsägare med enskilda avlopp. Jag tror inte ett smack på att vi skulle vara stora förorenare, undantagen där avloppen går direkt ut i vatten (och i de fallen kan man också hitta mer humana lösningar i dialog,tidsaspekt, statliga lån utifrån individuell situation och samverkan).
Jag tror också att med den snabba befolkningsexplosion vi nu har och haft en tid så finner jag det omöjligt att Sverige skulle ha tillräckligt med kompetent folk för att hinna med problemen som också uppstår inom va-området i städerna och inräknat också att många städer/orter också har gamla och läckande nät.
Så jag tycker, ge sjutton i oss småhusägare och lägg krutet på att hantera de stora problemen!
Det kallar jag för sunt förnuft och ansvarstagande inför framtiden.
Blås av tvångsanslutningar till kommunalt va!
Blås av tvångsåtgärder av enskilda avlopp!
Gör ett lappkast och börja om från början med dessa frågor!
Jag ser att va-branschen vill öka åtgärdstakten.
Tro faan (ursäkta) det, inte lite pengar där för dom att håva in.
Men politiker har ett ansvar att lagstiftningen följs och att åtgärderna blir effektiva och propertioneliga lokalt, regionalt och nationellt, nu och för framtiden.
Men nu är det också så att lagstiftning ska följas från myndigheters håll, inte bara från de enskilda fastighetsägarnas håll.
Sen kan man faktiskt bete sig human som stat och inte skapa situationer/lagar/regler/råd där människor drivs från sina hem för att de, rent ut sagt, måste dricka vatten och bajsa.
Den nationella helheten i dessa frågor är ju också under all kritik, ett fullständigt haveri enligt mig med sjuttielvatusen kockar där ingen tar ansvar för varje råvara och ingen tar ansvar för den slutgiltiga soppan innan den serveras till gästen.

Rörig text ser jag men jag orkar inte bry mig om det.
Jag är väldigt trött, då blir texten som den blir.
Jag struntar i hur texter blir, jag bara skriver rätt upp å ner.

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *