Ekerö- Skå/ Dom i Nacka Mark & miljödomstol. Enskild måste bevisa att enskilt avlopp är bättre än kommunens. Krav på anslutningsavgift på 257 000 kr.

Hej allihopa
För den som är intresserad så bifogar jag domen, Nacka TR M 3810-20 Dom 2020-10-13, som jag fick igår från Nacka M&M.
Det märkliga är att det jag initialt har haft invändningar emot, d.v.s. att kommunen har tagit ett beslut om verksamhetsområde (endast på inrådan från Roslagsvatten) EFTER det att Roslagsvatten AB har avslutat grävningen för va-anläggningens rör, den saken kan domstolen inte ta upp för domslut!
Däremot så måste JAG bevisa att mitt enskilda avlopp är bättre än kommunens för att undgå avgiftsskyldighet.
Naturvårdsverket har i sin rapport 6484 på sidan 8, 5:e stycket, beskrivit “forskningens” samstämmighet ang markbaserade avloppsanläggningar som går ut på att enskilda avlopp t.o.m. kan vara bättre än kommunala reningsverk i vissa fall, vilket jag också har påpekat i en av mina inlagor. Detta tar inte domstolen upp som ett inlägg från mig!
Är det så att Naturvårdsverket ljuger i sina rapporter?
Kommentera gärna den som vill.
Mvh
Bengt Nordgren
______________________________________
Mer om Bengt Nordgrens situation se länk.

Kommentar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *