Mail till va i tiden: Enskilda avlopp slamtömning

Ämne: Enskilda avlopp slamtömning

Hur skall man komma tillrätta med kommunernas mer eller mindre medvetna saboterande av enskilda avlopp genom att “avvattna” slammet och därmed återföra en grisig gegga i samtliga kammare i avloppsbrunnen. Denna gegga hinner inte sedimentera utan rinner rakt ut i infiltrationerna som sätts igen med påföljande översvämningar och naturligtvis nyttjandeförbud vid en inspektion.
Kontentan blir: Först tar man betalt för en uselt utförd tjänst, lika dyr eller dyrare än då man tömde hela brunnarna inklusive fördelningsbrunnen.
Sedan kommer man på inspektion och dömer ut.
Gärna en kontrollavgift.
Ny tillståndsavgift.
Kräver då ofta minireningsverk med påtvingade serviceavtal.
Nya inspektioner med analyser och naturligtvis kostnader för detta.

Lokala myndigheter skyller på det kommunala utförarbolaget, som svarar med goddag yxskaft,och hänvisar till att deras entreprenör gör rätt.

Har ni några tips?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *