Köping- Bblat/ Ö med fritidshus i Mälaren slipper VA-tvånget

Efter flera års motstånd har de 20 sommarstugeägarna på Stora Aspholmen i Mälaren i dag anledning att fira. Köpings kommun släpper kravet på anslutning till den planerade vatten- och avloppsledningen………….


Kommentar: webansvarig, Anders Segerberg:

Sedan 2018 har St Aspholmen haft en dialog med VA kontoret och kommunen- Dialog är kanske för mycket sagt, men några möten har det blivit med förvaltningens representanter där de framfört sina synpunkter, men ett besked om anslutning eller ej har de inte fått.

För drygt ett år sedan var Miljöchefen Linda Eriksson och ytterligare en tjänsteman ute på St Aspholmen och gick runt. . 2020 frågade St Aspholmens styrelse om de kunde få besked men då hade kommunen så mycket jobb med samhällsviktig tjänster ( Corona) så vi kunde inte få besked då heller.

På lantmäteriförhandlingarna 27 aug svarade Elin Granberg på frågan om de skulle anslutas med ett: ja, lantmäteriförhandlingar skulle genomföras för va-anslutning.

Senast de skrev och bad om svar är i slutet av september.

I början av okt blev de uppringda av Anders Brage från Bblat, och frågade vad de tycker om förslaget till kommunstyrelsen i Köpings kommun, om att kommunal anslutning inte skall ske till deras ö. De svarade att det var verkligen glädjande, men att de var första gången de hört detta. De ringde också upp VA chefen och fick bekräftat att Aspholmen skulle ur projektet, och att frågan skulle upp i kommunstyrelsen 15 okt och vidare till fullmäktige 26 okt för beslut. Varför fick de inte reda på då.
Öborna hittade av en slump dokumentet om miljöenhetens bedömning ihop med underlag för kommunstyrelsens möte 2020-10-15. 3. Handlingar[12991] (Sid 1-4)

Motiveringen från miljökontoret är att kvaliten på stugorna är gjord enbart för sommarbruk och tillgängligheten till ön är enbart från april till okt. Infon är presenterad på kommunens hemsida, BBlat har inte heller fått information om beslutet före de fick se det på hemsidan:
Miljöenhetens bedömning
Fastigheterna används under april till september med vistelsetid på 10-80 dagar per år. Husen är inte vinterisolerade och tillgängligheten till ön är begänsad vintertid. Det Finns ingen bro från fastlandet till ôn utan alla transporter tjll ön måste ske med båt. Med hänsyn till öns rådande förhållande med begränsad tillgänglighet, att indraget färskvatten och vattentoalett saknas bedömer miljöenheten att en kommunal VA- anslutning inte anses skälig utifrån ett miljö- eller hälsoperspektiv,”

_________________________________

Medborgarförslaget som lämnades in 2018 om  att “Upphäva beslut om kommunalt verksamhetsområde
för VA” är ännu inte besvarat, trots att lagreglerna kräver att medborgarförslag skall besvaras skyndsamt, dock senast inom 1 år. Se samma dokument som ovan, sid 20.


Se även tidigare inlägg och mailkommentarer ang artikeln i BBlat om att St. Aspholmen undantas från kommunalt va.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *