NA/ Avloppsslam är bättre än sitt rykte

Svar: Avloppsslam är bättre än sitt rykte

NA 18 september skrev Gunnar Lindgren och Lena Jarlöv en debattartikel om varför man bör stoppa spridningen av avloppsslam från reningsverk. Artikeln innehåller en del felaktigheter och vi på Skebäcksverket, Reningsverket i Örebro, vill gärna ge vår syn på detta ämne……

….Läkemedelsresterna går till absolut övervägande del genom reningsverket och följer med det renade vattnet ut i Svartån där de kan orsaka skada på fiskar och andra djur.


Se även

Stoppa spridningen av slam på Örebro läns åkrar

Slamspridning är förstörelse av åkerjordKommentarer:

 …svaret är vilseledande på flera sätt. Men t.ex påståendet att de har minskat PCB med 71% (!!) sedan 2012 tack vare Revaq är ju helt uppåt väggarna. Det skulle betyda att de haft en anläggning som till nyligen spred PCB inom kommunen!?. PCB-halterna har förstås sedan länge en minskande trend generellt pga globala förbud. /M


Både PCB o Pb minskar pga förbud som M skriver. PCB får inte tillverkas och tätningsmassor med PCB, som användes flitigt fram t o m -70-talet i betonghus saneras.

Pb får inte längre tillsättas bensin, där OK var en föregångare när de på 1990-talet började sälja endast Pb-fri bensin.
Förvånar mig hur Volvo och Co så länge lyckades dupera politikerna att Pb var nödvändigt för att smörja motorerna.
Vad ska vi med alla universitet och forskningsinstitut till när de utbildade ingenjörena inte lyckas ta fram miljöbra system?

Liknande lobbying för VA-systemen! Nu har man hämtat sig från ”corona-chocken” och ska växla upp på samma icke-hållbara system med frikostiga generella bidrag för ökad konsumtion istället för att satsa pengarna på miljövänliga lösningar annat än solceller och elcyklar och några gigantiska industriprojekt som HYBRIT.

Varför inte satsa på resurseffektiva avloppssystem, som blir torra för att vara optimala,  eller möjligen vakuumsystem om man accepterar större resursförbrukning.
Mvh! /Lars

 

En kommentar

  1. Ja. I snart 50 år har undertecknad renat och behandlat avloppsslam.
    För några år sedan blev det godkänt att sprida slammet på åkerjord.
    Men snart blev det stopp på den verksamheten, beroende på att andra, som ansett sig vara specialister !? själva behandlade slammet på ett sätt, som skapade detta stopp !
    Orsak ? Slammet var inte rent från kontaminerade ämnen. På så vis drabbas även seriös verksamhet. Detta ger företräde till ökad import av syntetisk gödning, vilket är orsak till oönskad algblomning och övergödning, samt grogrund för tillväxt av giftiga bakterier !
    Undertecknad är fortfarande aktiv inom Mark och Vattenvård, numera även sanering av Koldioxid & Dioxiner i rökgas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *