GP/(2018?) Äntligen stopp för slamspridning på åkermark

Äntligen stopp för slamspridning på åkermark

Efter många års väntan och hårdnackat motstånd från i första hand avloppsbranschens intresseorganisation Svenskt Vatten skall nu spridning av avloppsslam på åkermark förbjudas även i Sverige. Det är ett välkommet besked, skriver miljönätverket Ren Åker Ren Mat………….

…………………Slammet är ett kemiskt avfall. Syftet med avloppsnätet är ju att förhindra att samhällets alla giftiga och hälsofarliga ämnen skall släppas ut i tätorternas sjöar och vattendrag. Grundorsaken till slamspridningen är behovet av att enkelt bli kvitt ett giftigt avfall.

Exempel på ämnen som skickas till reningsverken och slammet är:

Tungmetaller, kemikalier, radioaktiva ämnen, läkemedelsrester, plastbitar, smittämnen, hormonstörande ämnen, lakvatten från avfallsupplag och så vidare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *