Köping-Bblat/ St Aspholmen undantas från VA anslutning

BÄRSIINGEN IDAG:

Nu gör kommunstyrelsens arbetsutskott ett historiskt ”helt om” i fråga om det som brukar kallas tvångsanslutningen till det kommunala VA-nätet.

Efter att i två år ha hävdat att tjugo sommarstugor på en ö har så låg nyttjandegrad att kommunalt VA är onödigt, får stugägarna plötsligt beskedet att Köping undantar Stora Aspholmen från det nya VA-projekt som syftar till att få drygt 200 fastigheter längs den norra Mälarstranden anslutna till en planerad sjöledning.


Kommentarer:

Det är ju ett hyggligt antal stugor på fastlandet, som nyttjas lika lite eller mindre till och med, så varför inte göra fler undantag ? /AB

 

Tror Stäudd har ca 13% av stugorna som fast boende så 87% är sommar boende…/CR

Hej allesammans.
Det är väl lite som Don quijote att vi slåss mot väderkvarnar.
Rim och reson samt att det gått prestige i detta idiot beslut har vi emot oss.
Kanske skulle vi gå på samhällbyggnadsförvaltningens miljö enhet och argumentera för att stoppa detta vansinne. Ser man till §LAV6 och div. EU direktiv så har kommunen inte mycket torrt på fötterna.
Går man in på kommunens hemsida och läser om VA- anslutningen till Norr märlarstrand s
å är det så mycket lögner antagande och ”hitte” på så att man blir mörkrädd.
// Peter

Man har nu bytt anledning till detta vansinne ytterligare en gång.
Fråga ett hur har man ”mätt” nyttjandegrad?
Fråga två så handlar det igen om pengar. Drift och underhåll blir för dyrt, tror jag.
Mvh. /. K

 

God morgon
Nu är jag inte världsmästare i matematik, men om man gör ett antagande som ett exempel så kan man uppskatta en nyttjandegrad i Stäudd samfällighet baserat på en vistelse av ex. säg 42 dagar.

(6veckor) per år i sommarhusen, se nästa stycke. Det kan så klart skifta och dom flesta sommargäster vistas ofta inte hela sin semester i stugorna men vissa gör det och helg besöken varierar stort då vi har en del som inte bor i närregionen, från Helsingborg till Stockholms området och vi har även till och från haft enstaka tomma stugor, men låt oss utgå från denna nivå nedan (har inte tagit corona i beaktning av vistelsetiden).


Då utnyttjar 68% 32st av 47st stugor VA systemet 11,5% av ett års tid (42dagar / 365dagar =11,5%), så man undrar ju hur det ens är möjligt att driva igenom detta vansinne på denna nyttjandegrad. Och så ska man i tillägg hålla systemen spolande för att inte orsaka stopp och proppbildningar med färskvatten som är en brist vara i synnerhet för Köpings kommun och det för oss övriga fast boende som är 15st 31%, det är helt obegripligt att ingen av dessa politiker eller tjänstemän ser orimligheten och det ologiska i deras kommunala lösning till dessa pengar.

Vore intressant om St: Aspholmen och även övriga berörda områden skulle kunna hjälpa till och informera oss hur deras uppskattade nyttjande grad ser ut av husen baserat på ett normalt år.
Mvh  /C

 

 

 

 


 

En kommentar

 1. KD, tack för insändaren i Magazin 24.

  Jag undrar hur kommunstyrelsen motiverar att St Aspholmen inte skall anslutas till kommunalt VA.
  Vid fullmäktige i nov 2016, så var motiveringen för hela NorrMälarstrand att anslutningen behövdes för att vi var de stora förorenarna.

  I ett replikskifte i Bblat mellan Nicholas Ryderås och Salomonsson svarar hon på hans påpekanden om att hon tvingar bort en befolkning, med att VA projektet gör de för oss, dvs för oss som nu har fritidshus och som bor permanent här.
  Nu ändrar man beslutet för att man inte kan få en permanent bebyggelse på St Aspholmen.
  Jag hoppas de får fortsätta med komposter eller ännu hellre att de får installera infiltrationer, det som är det bästa för miljön enl Peter Ridderstolpe, WRS.

  Men hur motiverar man att fastlandsbefolkningen är de stora förorenarna, inga bevis har hitintills plockats fram av VA kontoret. Inte i samband med MMD förhandlingarna, och inte heller i samband med Lantmäteriförhandlingarna.

  Att nu i samband med Lantmäteriförhandlingarna framhålla att för att tillåta en permanentbebyggelse så måste man bygga om till kommunalt VA rimmar dåligt med den teknik som finns för att minimera utsläppen lokalt.
  Att skicka iväg vårt avloppsvatten till reningsverket, köra ut 10% av föroreningarna ut i Mälaren kontinuerligt och ytterligare 10% vid haverier och bräddningar, är en dålig lösning sett från miljöaspekten. ( utsläppen varierar mellan 5 och 50%. Fosfor är man duktiga på att stoppa genom att bilda stabila molekylförbindningar så att man får metallsalter. men av läkemedlen går 50% rakt ut i sjön.)

  Hur blir man av med slammet från reningsverket- jo genom att köra ut det på åkrarna.
  Nu går lastbilslaster till Värmland och Filipstad genom Biototals försorg. Avloppsvatten från stadens och landsbygdens avlopp blandat med vägavloppen, sjukhus och tandvårdskliniker och biltvättar.. En farlig cocktail av kända och okända kemikalier.

  Det är det som sker i Tränsta/ Hallstahammar. Där har Katrineholm och Flen genom Biototal spridit 4300 ton avloppslam på drygt 50 ha åker. 1 cm skit, fritt för fåglar, flugor och möss och råttor att kalasa på. Hur kan vår små avlopp vara miljöfarliga, men kommunal spridning av giftigt rötslam är enbart näringstillförselkretslopp?
  De olägenheter för människor och miljö spridningen för med sig anses av Hallstahammars kommun och Länsstyrelsen inte vara stora, även om befolkningen stängt in sig, mått dåligt av bajslukten, och haft problem med andingsvägar och tårflöden.
  Hur blir det sedan när en mixningsansläggning byggs upp på den stora cementplattan, troligen kan människor inte bo kvar där då- de blir Sveriges miljöflyktingar, skapade av kommunala verksamheter.

  Näringen och gift rinner ner i marken och förstör grundvattnet och ut i bäckarna bl.a. Stäholmsbäcken.
  Men av någon anledning är Köpings miljö eller VA avdelningar inte intresserade av utsläppen från bäcken. Märkligt eftersom dessa utsläpp verkligen står för stora näringstillskott, mycket större än våra på 20kg P/ år, mot de totala utsläppen från Köpings vattenområde på 20 000 kg.
  Det blir ett löjets skimmer över att jaga de små avloppen på NorrMälarstrand och samtidigt översvämma Mälaren med mycket stora tillskott av näring.

  Men det var väl inte för att minska föroreningarna som Salomonsson fick igenom beslutet, utan för att få en permanentbebyggelse på NorrMälarstrand!
  Då skall också beslut fattas på att det är permanentbebyggelse man vill skapa, och inte minska föroreningarna. Men hellre skylla på miljön, och kräva av fastighetsägarna infrastruktur med vatten, avlopp och el om det saknas. Sen kan de försvinna härifrån om de inte har råd, de bidrager ju inte till kommunens önskade utbyggnad.

  Tänk om kommunen skulle presentera för villaägarna på Ullvi att man tänker bygga flerfamiljshus där de bor, och därför krävs ett större va och elnät och bättre gator. Det skulle ge en folkstorm. Men varför angriper man då fritidshusområdena på landsbygden med liknande åtgärder.

  Tack KD för att ni ställer upp och ifrågasätter VA utbyggnaden.
  /Anders Segerberg, Strategigruppen NorrMälarstrand

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *