Mail om tilltro till politiker, förvaltningar domstolar etc

Mailtråd efter debattartikel skriven av VVS fabrikanternas VD:
    Kontrollera Dalarnas avlopp – för badvattnets skull

_________________________________

Skall man skratta hysteriskt eller gråta.
Vår demokrati bygger på att saklighet o fakta används i samhällsbesluten. Dessa fakta skall myndigheter o kommunala förvaltningar hålla sig till. En öppen diskussion med fakta o statistik är nödvändig för att medborgarna i det långa loppet skall känna förtroende för stat o kommun.
Det som nu sker, bl a inom VA området är att kommuner och myndigheter fördöljer fakta för att kunna exploatera områden samt att få igång byggnation som ger skatteinkomster.
Att nu låta VVS branchen göra gemensam sak med HAV o kommuner för att skapa egna jobb och vinster åt en hel bransch är obehagligt ur en samhällsbyggar-synvinkel. Det ger stora möjligheter till godtycke, tjänstemannavälde o korruption.
Jag blir bara rädd för hur samhället utvecklas, med tyckande, lobbyverksamhet och faktaförnekelse.
Vet ni att göteborg släpper ut 9 milj m3 avloppsvatten varje år enl en mailskribent idag. Köpenhamn som skälldes ut släpper “bara”ut 7 milj m3.
De siffror på ca 250 000 m3 som redovisades för svenska utsläpp i Öresund var från ett av många reningsverk på svenska sidan. Antagligen för en stad på 150 -200 000 människor.
Men Skåne vatten o Länstyrelsen ville inte redovisa sanningen för reportrarna då.
Varför inte?
/Anders
__________________________________________________________________________________
Som vanligt håller jag med och stöttat dig Anders.
Blir vi förda bakom ljuset i andra sammanhang??
/P
___________________________________________________________________________________________
För 3,5 år sedan skulle jag ha sagt att det är konspirationsideer.
Efter att ha djuptdykt i va världen och skiten där, så vill jag nog säga att vi blir förda bakom ljuset på alla möjliga områden.
Senast idag:  Klimatkarusellen-vittnesmal från en Chalmersprofessor, Elsa Widding Vem talar sanning, vem har nytta av klimatkarusellen- klimatet eller ett stort antal företag och personer?
Finns det pengar att vinna eller politisk makt så gör man vad som helst.
T ex att släppa ut skiten från reningsverken i sjöarna och sprida skiten på åkrarna. Giftig skit som man är väl medveten om förstör- men det är dyrare att göra annat, lösningar finns, men kostar pengar. Så mycket av den skit som samhället vill bli av med går ut på åkrarna. Mums mums i det vi äter.
Och haverierna beror bl a på att kommunerna inte har råd att bygga ut verksamheten- flera gånger har jag fått läsa om reningsverk som inte underhålls- tycks vara regel idag, och att pengar saknas för att bygga till eller förbättra verksamheten.
Ledningsnäten planerades bytas inom 50-75 år. I Köping har man 100 år perspektiv på upprustningen, men i verkligheten pendlade återuppbyggnadstakten under 2015-2019 mellan 450 och 275 år. Det är som att Gustav vasas söner byggt avloppsrör eller på Gustav IIIs tid, men inget görs åt dem. Läcker inte så farligt säger man, och mottar lika mycket vatten från okända som kända källor, samtidigt som avloppsvattnet rinner ut i marken.
Varför jaga små avlopp- endast ekonomi vill jag säga. Politiska dimridåer och tystnadskultur och rädsla  för att förlora jobbet gör det genomförbart.
/Anders
___________________________________________________________________________________________
Som sagt. Fram till 2014 när mitt avlopp underkändes, hade jag bra tilltro till kommuner och myndigheter.
Idag ser jag helt annorlunda på dessa två och många andra instanser.
Klimatfrågan tror jag har liknande komponenter som avloppsfrågan har. Dvs ekonomiska incitament samt en skrämselbaserad argumentation som ger en följsam befolkning villig att digna under skatter, avgifter, ta bort plast i sina öronrensare osv osv.
Det finns säkert sakliga motiv men dessa förstärks av andra som ger en överdrivet kritisk bild av frågan.
Klimatfrågans CO2 motsvaras av avloppsfrågans fosfor.
Till råga på allt finns det tunga förslag på att återinföra skatt på fastigheter, arv och gåva. Det bekymrar mig långt mer än mitt avlopp. ”Villaägarna” arbetar frenetiskt. ”Skattebetalarna” har massor av motargument. Men Anders, det kommer att bli ett skattetryck av sällan skådat slag överträffande det på 70-talet då Palme härjade. Landet blöder och pengarna går till fel saker.
Sverige skall vara bäst i PK-klassen, imponera på Bill Gates, FN, EU, IPCC osv, men skiter i sina egna medborgares väl och ve.
För fem år sedan såg jag positivt på min kommande tid som pensionär. Nu ser jag mörka moln både vad gäller avlopp och hela vår ekonomi. Har börjat jobba en del igen för att försöka plana ut nedförskurvan.
Varför skall vi ha detta helvete? Varför skall vi importera arbetskraft vi inte behöver? Varför skall vi stå för all godhet på jorden?
Varför skall godheten tillåtas ruinera våra kommuner och åsidosätta vård av våra äldre?  Varför skall vi betala många miljarder till EU och skuldsättas i decennier?
Varför skall vi genomföra klimatåtgärder som har nanokonsekvenser globalt?
Varför skall vi snällt acceptera att avloppsfrågan jagar bort husägare från sina hus och omgivningar? Varför skall kommuner tillåtas pracka på förbättringar som invånarna inte efterfrågar?
Tyvärr blir min tid som pensionär inte präglad av den stabila lugn och ro som hägrade för bara några år sedan.
Sverige har blivit ett råtthål för importerade gangstrar, bidragstagare, korrumperade politiker och tjänstemän samt floskelspyende politiskt korrekta.
Gud vad jag längtar tillbaka till 60-talet.
/P
________________________________________________________________________________
_Hej Anders
Jag är i samma sits som du fast jag har många år kvar att jobba.
Jag har blint trott, litat på och haft tilltro till alla politiska partier genom åren.
Fått förändrad syn nu efter synat va-frågorna på djupet och ser nu även hur andra sidogrenar är lika illa och blir förtvivlad.
”Miljöåtgärderna” verkar bara vara en bluff och stor kassako för många, jag kan inte för mitt liv se det på annat sätt efter allt jag läst.
Det får mig att må så väldigt dåligt då jag är en djupt trogen naturvän och jag blir fruktansvärt orolig för vad som komma skall och hur detta kommer skapa stora negativa konsekvenser även för framtida generationer.
Känns som jag blivit utsatt för århundradets blåsning.
Så dystert att unga människor inte genomskådar detta bara.
Det är dom som vi skulle behöva ha hjälp av för att göra -få till- de riktiga åtgärderna.Med sorgsen hälsning
Den lilla människan Anna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *