2020-10-07, Den lilla människan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 6”

”Till Sveriges riksdag, del 6”

Till utbildningsminister Anna Ekström:

Anser du att barn som har föräldrar, som är fastighetsägare, som tvingas sälja sina hem pga statliga/kommunala tvångsåtgärder drabbas i sin skolgång av föräldrarnas prekära situation?
Anser du att det finns forskning kring ovanstående?
Anser du att det finns samband mellan barns resultat i skolan och föräldrars maktlöshet i äganderätt och rättssäkerhet i egendomsskydd?
Anser du att statliga/kommunala tvångsåtgärder för fastighetsägare, som också är föräldrar och tvingas sälja kan påverka barns förmåga att ta in utbildning under en lång tid?
Anser du att barns utbildning påverkas av mor/farföräldras kamp för att få behålla sina hem/hus/stugor efter påtvingade tvångsåtgärder/tvångsanslutningar osv från stat/kommun?
Anser du att personal som jobbar i utbildning av barn också ska orka bedriva kamp på hemmaplan för att skydda sitt ägande från tvångsåtgärder/tvångsanslutningar på felaktiga/tvivelaktiga grunder från stat/kommun?
Anser du att barn i skolan får otvivelaktigt rätt utbildning i varje skola gällande klimat och miljö?
Anser du att undervisningsmaterialet och kompetensen kring klimat och miljö i skolan är sprungen ur vetenskap som är tillförlitlig?
Anser du att barns sommarlovsmiljöer som tas ifrån dem pga tvångsåtgärder från stat/kommun och föräldrar har vare sig kunskap, makt eller pengar att hävda felaktigheter i beslut, kan påverka barns skolgång?
Anser du att Sverige balanserar de olika målen för Agenda 2030 för medborgarna och framtida generationer när barn idag kan mista sina hem och förlora sin trygghet/studiero för att föräldrar tvingas till tvångsåtgärder av stat/kommun?

Med vänlig hälsning,
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *