2020-10-+5, Den lilla människan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 5”

”Till Sveriges riksdag, del 5”

Till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi”

Anser du att det finns kopplingar mellan det ökande antalet av äldre bostadslösa och tvångsåtgärder/tvångsanslutningar/snabbt ökade ekonomiska pålagor från stat/kommun?
Anser du att det finns forskning och vetenskap kring ovanstående?
Anser du att det finns samband mellan ökade tvångsåtgärder för fastighetsägare och ökade kostnader hos socialförvaltningar?
Anser du att det kan föreligga samband mellan förlust av hem och arbetslöshet?
Anser du att ovanstående kan kopplas till stegrande utgifter för statskassan?
Anser du att det finns kopplingar mellan tvångsåtgärder för fastighetsägare från stat/kommun och ökande ohälsa hos barn?
Anser du att det finns forskning och vetenskap från frågeställningen ovan?
Anser du att det kan finnas samband mellan statliga/kommunala tvångsåtgärder för fastighetsägare och ohälsa/sjukdom som i sin tur kan leda till tidigare pensionering?
Anser du att tvångsåtgärder från stat/kommun för fastighetsägare kan leda till rättsosäkerhet kring ägandet och därmed vanmakt vilket i sin tur kan ge negativa spinn off effekter för samhällsekonomin?
Anser du att tvångsåtgärder från stat/kommun för fastighetsägare skapar hållbar ekonomi för Sveriges socialförsäkringssystem?
Anser du att försiktighetsprincipen bör gälla,i frågan om rötsslamsgödslad odlingsjord, för att inte riskera ohälsa/sjukdom hos människor vilket i sin tur riskerar ökade kostnader i socialförsäkringssystemen?
Anser du att det är rimligt att pensionärer får 600 kr mer av staten medan staten samtidigt har lagar som kan tvinga densamma till tvångsåtgärder på hundratusentals kronor?
Anser du att ovanstående kan kopplas till ökade kostnader för socialförsäkringssystemen?
Anser du att statens tvångskrav på fastighetsägare kan verka kontraproduktivt för statens egna socialförsäkringssystem?
Anser du att statens tvångskrav på fastighetsägare gynnar en hållbar och cirkulär ekonomi för Sverige?

Med vänlig hälsning
”Den lilla människan Anna”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *