SR P4 Dalarna/ Coronavirus upptäckt i avloppsvatten i Borlänge

Coronavirus upptäckt i avloppsvatten i Borlänge

  • Forskare tror de kan upptäcka coronavirus tidigare än sjukvården – genom att ta prover i avloppsvatten.
  • Borlänge är en av nio städer i landet där viruset upptäckts i avloppsvatten.
  • “Om sjukdomen trycks tillbaka av ett vaccin men kommer tillbaka igen, då skulle man kunna mäta halterna och följa förloppet” säger Annelie Hedström, biträdande professor inom VA-teknik vid Luleå tekniska universitet.

Se mer om coronavirus och avloppsslam. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *