Dammet som sprids runt slamtransportar och spridning innehåller sannolikt miljögifter.

Hej Patricia,

En sak som jag tänkt på. Det här dammet som sprids runt slamtransportar och spridning innehåller sannolikt miljögifter. Vissa gifter t ex PCB och dioxiner sprids främst genom lufthavet och inte via vatten och upptag hos rötter. Det är därför man hittar PCB och dioxiner på ekologiska gårdar i mjölk m m. Ekologiska gårdar låter kor gå ute och håller dem inte inne lika mycket som konventionella mjölkgårdar.

Just dessa transporter av slam samt spridning är enligt min mening en outtalad och inte uppmärksammad miljö/hälsorisk.

Hälsar
Gunnar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *