Hallstahammar- Tränsta/ En liten uppdatering från helvetet: Orosanmälan 2 till Hallstahammars kommun./ David Edeen och Biototal är igång igen

(Mer om slamspridningen hittar du här)

David Edeen och Biototal är igång igen

27 augusti 2020  11:12  63 KB

Hej.
Denna anmälan (anm: se nedan) sände jag till Hallstahammars kommun igår och begärde att den tas upp i nämnden för beslut.  Om ni har någon användning av min text så står det er fritt att nyttja den, kanske den  kan hjälpa er att skicka in era anmälningar också. Det är MYCKET viktigt när ni skickar in era anmälningar att  ni kräver att dessa skall behandlas i nämnden så att det finns ett politiskt beslut, vilket innebär att vi alla kommer att kunna överklaga om vi får avslag ( vilket vi troligen får)  I det här fallet gäller verkligen att ensam är INTE stark.
Mvh/ Kicki Larsson- Leo
Tränsta
___________________________________
Orosanmälan 2 

2020-08-26

Måndag morgon den 17/8 2020 började långtradare från Ekdahls Transport och LB Transport åter igen gå genom vår gård med avloppsslam från Sörmlands vatten till åkrarna på Uppsala 2:6. Precis som förra gången utan att några boende fått information från vare sig markägaren David Edeen, företaget Biototal eller Hallstahammars kommun.

Det var mitt i högsommarvärmen vilket innebar att vi hade alla fönster och dörrar öppna samt våra två papegojor i sin utevoljär i trädgården som gränsar precis till den lilla grusvägen där bilarna gick.

Jag ringde kommunen för att påtala att de körde på vår väg utan att varken ha saltat eller vattnat och utan att vi blivit informerade. Även denna gång körde man slammet utan att täcka det vilket innebar att det ramlade av slam och stanken var outhärdlig. Vår gård och vårat bostadshus angränsar precis till LV 612 där man körde bilarna. Man började köra före klockan 07.00 och höll på till efter 16.00. Varje bil vände sedan och körde tillbaks samma väg utanför oss trots att det är fullt möjligt att köra en annan väg tillbaks. Det innebar att vi fick ta all trafik på den lilla dammiga grusvägen. Jag ringde miljöinspektörer och miljöchefen på Hallstahammars kommun samt till Tomas Kjellqvist på Biototal och krävde att de skulle salta, vattna och leda om trafiken. Man sa till mig att det var ombesörjt vilket inte stämde. Man skulle även se till att trafiken leddes om, vilket inte heller skedde. Jag ringde flera gånger under de tre dagar som slamtransporterna pågick, men någon dammbekämpning kom aldrig till stånd. När jag talade med Kjellqvist kallade han mig lögnare då jag sade att det inte varit något vägunderhåll och även när jag påpekade att man inte alls hade lett om trafiken! Jag pratade med en av förarna och sa att jag nyss talat både med miljöchef Anders Östlund och med Biototal och att åkarnas chef fått information om att trafiken skulle ledas om. Det visste föraren inget om och kom sedan tillbaka samma väg igen. Samma förare från LB Transport med registreringsnummer YYC 817 och släp AOG 356 körde senare med vett och vilje på min dotter när hon stoppade honom och bad honom ringa chefen för att få veta att de inte skulle köra våran väg, han visste fortfarande ingenting om detta flera timmar senare… Hon stod på sina rullskidor med en stav som gått av och stödde sig lätt mot lastbilsdörren för balansens skull när han plötsligt bara åkte iväg. Det var bara tur att hon var så snabb att hon han vrida sig undan så att bara skidan fick sig en törn. Annars hade hon hamnat under hjulen. Hon ringde mig så jag hann ut och försökte stoppa honom men han bara åkte förbi. Min dotter chockades och låg och skakade hela dagen när hon kom hem. Nästa gång hos skulle träna kände hon att hon vridit till sitt ena knä och sin höft, hon kan inte träna ordentligt på grund av smärtan och obehaget. Hon har än i dag problem med smärtan trots att det har gått en vecka sedan nu. Det var rena cirkusen där alla skyllde på varandra och smet undan sitt ansvar. Till slut gjorde man sig onåbara och gick inte att nå under ett par dagar. Jag ringde till Köpings kommun och talade med en miljöinspektör två gånger, jag ringde till och med polisen för att se om de kunde få stopp på transporterna men fick inte det minsta lilla gehör någonstans! Jag tog kontakt med pressen men samma där. Vi fick gå inomhus och stänga alla fönster,dörrar och ventiler. Trots det stank det outhärdligt av slammet, det satte sig i möbler, textilier och i hela huset! Sen började vi få nästäppa eller rinnsnuva, slemhosta och ont i luftrör och bronker. Det till och med smakade avloppsslam i munnen, något så otroligt äckligt att veta att man får munnen full av partiklar från andras avlopp! Idag är det en vecka sedan senaste transporten gick och vi mår fortfarande mycket dåligt. Igår började man sprida ut slamhögarna och stanken blev ännu värre igen. Vi har ringt och ringt,överallt för att kunna få möjlighet att stoppa allt men de gör sig onåbara, ringer inte när man lämnar meddelanden eller ringer upp som de lovat. . Man svarar inte heller på mail Våra liv har håller på att ödeläggas av David Edeen och Biototal och vi slår oss blodiga i kampen mot dem men vi får ingen som helst hjälp någonstans! Min familj flyttade hit till Tränsta för 20 år sedan. Vacker natur, doftande ren luft, skogar, åkrar och tystnad, bara naturens ljud runtomkring oss. Allt detta har de tagit ifrån oss. Ingen vill tvingas flytta härifrån, många har egendomar som gått i arv i många generationer. Blir vi mot vår vilja ändå tvingade härifrån så kommer det bli svårt för oss att sälja våra ägor, vem vill betala för att bo granne med en avloppsslamsfabrik som ska ta emot upp emot 10 000 ton giftigt avfall ?! De som köper lär vara Edeen och Biototal, till skampris mot vad våra gårdar hittills varit värda, Sedan kan de göra slamfabrik av hela bygden. Bygden är otroligt vacker, en rik lantbrukskultur. Mitt i den miljön väljer man att anlägga en nära 15 000 kvm stor ” betongplatta ” där man tänkt mellanlagra avloppsslam från reningsverk från olika delar av Sverige. När vi lyckades stoppa dem från att använda plattan därför att den var helt obrukbar och att de dessutom inte begärt bygglov, då lade man helt sonika slammet rakt på matjorden, 5 meter från ett vattenförande dräneringsdike!

Vi påtalade detta för miljöinspektör Gun Skarin som då tyckte att en av oss skulle gå ut och mäta, istället för att själv masa sig hit och inspektera! Ingen av inspektörerna har under dessa tre dagar av kaos varit hit och kontrollerat det vi blivit utsatta för! Skarin och inspektör Daniel Nordstrand var ut måndag förmiddag den 24/8 efter ytterligare påtryckningar men de missade att se diket och tog sikte på bäcken längre bort…Att avloppsslammet låg knappa 5 meter från diket hade Skarin helt missat eftersom hon enligt Daniel Nordstrand som också var med på inspektionen inte ens hade klivit ur bilen och hon ansåg att allt var helt i sin ordning. Daniel Nordstrand var av en annan åsikt när Kenneth Berglén ringde honom. Då ansåg han att detta var ett miljöbrott, men jag misstänker att han ändrat sin åsikt nu. Edeen hade dessutom inte anmält till miljökontoret att han skulle tömma slammet enligt Gun Skarin. När jag dagen efter frågade miljöchef Anders Östlund om det inte var ett miljöbrott så svarade han jakande på det. Men då hade bonden, i efterhand lämnat in en anmälan En dag senare tog Östlund tillbaka att det var fråga om miljöbrott. Vi undrar naturligtvis vad som gäller och vad som är sant. Vi boende har inte haft någon som helst möjlighet att överklaga det som sker då man undanhållit oss all information

Jag vill inflika att jag sedan februari befinner mig i coronakarantän och därför har bestämt mig för att följa allt det här med hökögon, vilket bland annat innebär att jag räknat varenda långtradare och noterat tiderna då de passerat. I våras när man för första gången började köra ut slam anmälde man från Biototal att man skulle köra 30 transporter -motsvarande 1169 ton. I verkligheten blev det betydligt mer. Under de tre dagarna det pågick räknade jag till 90 bilar! Dessa vände sedan och körde förbi våran gård en gång till= 180 vändor!!! Då missade jag ändå de första bilarna eftersom jag inte visste att de börjat köra. Och grannar vittnade om att det kördes från annat håll också,från ett håll som jag inte har uppsikt över. Så 90 bilar är i underkant. Vi har begärt att Sörmlands Vatten och Katrineholms kommun ska redovisa hur mycket slam som fraktades hit, samt hur många transporter man skickade och vågsedlarna för dessa. Det vägrar de att göra trots att det är deras skyldighet. Samma visa där – man skickar oss fram och tillbaka och skyller på varandra. Ännu en taktik man använder sig av är att tiga tyst eller hänvisa till Biototal som vi vet far med osanning. Karantänen gör att jag också med 100% säkerhet vet att man inte var ut och saltade och vattnade vägen, varken nu eller i våras. Denna ofrivilliga karantän är ingenting som Edeen, Biototal eller kommunen vetat om och därför har de trott att deras lögner gått hem, men så icke!

Hela situationen som vi har blivit försatta i, har inneburit att all vår livskvalitet stulits ifrån oss. David Edeen och Biototal har stulit precis allt ifrån oss, de blir rika och feta på vår bekostnad. Vi har blivit tvingade att med vår fysiska och mentala hälsa betala dem för att de ska kunna kunna leva i all högönsklig välmåga! Att vi går under, vissa av oss mår så förfärligt dåligt att man funderar på att avsluta sina liv…Vårt andningshål och vårat paradis på jorden förvandlades i ett enda slag till ett rent helvete. Min högsta önskan är att ni inser vad allt det vi utsätts för kostar. Och då är det inte i första hand pengarna jag syftar på. Ska kommuninvånarna i Hallstahammar och Köping få betala med sina egendomar, sin fysiska och psykiska hälsa och sina liv för att två företag, David Edeen och Lisjö säteri som är beläget i Surahammars kommun och Biototal som huserar i Linköping, ska kunna roffa åt sig allt som går?!

Av de skäl jag ovan angivit så KRÄVER jag att all verksamhet som rör slamhanteringen på Uppsala 2:6 genast upphör! Detta är en fråga om liv och död , för så här kan ni inte låta oss ha det. David Edeens och Biototals slamverksamhet kan väl ändå rimligtvis inte gå före människors liv och hälsa?

Denna anmälan vill jag att nämnden utreder och fattar beslut om.

Kristina Larsson- Leo
Tränsta 11
731 92 Köping


Från: Patricia Larsson Leo <p.larsson-leo@hotmail.com>
Skickat: den 18 augusti 2020 20:12
Till: xxx
Ämne: David Edeen och Biototal är igång igen

Hej!

En liten uppdatering från helvetet:

Jag är totalt jävla nedbruten psykiskt, jag får panikångestattacker över att öppna mejlkorgen av rädsla  över att det ska stå någonting om avloppsslam och har därför inte mäktat med att läsa någonting. Jag har dock lusläst vartenda beslutsprotokoll från Hallstahammars kommuns bygg- och miljönämnd. Döm om min förvåning när det återigen börjades köras slam till David Edeens åkrar på Uppsala i Hallstahammars kommun igår och även idag. Åter igen samma procedur som förra gången, öppna, dubbla stinkande flak på osaltade och ovattnade grusvägar. David Edeen har inte föranmält dumpningen av skiten till kommunen, vilket torde vara ett miljöbrott. Jag har lusläst vartenda  protokoll från bygg- och miljönämnden och det finns inget beslut taget i frågan som jag har kunnat ha chans att överklaga.  Enligt miljöinspektör Gun Skarin ska ingen föranmälan inkommit till kommunen, utan David Edeen och resten av gänget på Biototal får husera bäst fan dom vill utan att några åtgärder tas. Hallstahammars kommun bollar över till Köping som bollar vidare till Hallsta. Länsstyrelsen kan ingenting göra eftersom det inte finns något kommunalt beslut att överklaga och slutligen bollar polisen över allt till Hallstahammars kommun som anser att “det är ju bara lite gödsel”. 900 ton ska det tydligen röra sig om den här gången och med tanke på hur mycket mer skit dom körde hit förra gången så lär det i verkligheten röra sig om betydligt större mängder.
Min familj lider av andningssvårigheter på grund av all slam, stank och damm som transporterna rör upp när de går igenom vår gårdsplan. Jag drabbas av total panik, hopplöshet och blir helt psykisk nedbruten av stanken och maktlösheten och önskar bara att jag kunde få slippa ifrån detta vedervärdiga liv jag lever.
Så jag bestämde mig för att lägga  mig mitt på vägen framför nästa  bajsbil som kom och vägrade flytta på mig tills några anhöriga släpade iväg mig. Antingen kör idioterna ihjäl mig, vilket jag ser som en bonus, eller så får de hitta en annan väg att dumpa sitt skit tänkte jag.
Nu hoppas jag att fler följer mitt exempel och gör uppror. Jag har försökt den skriftliga och byråkratiska vägen och den har inte hjälpt mig ett dugg. Jag tänker fortsättningsvis ställa/lägga mig i vägen för varenda skitbil  jag ser som kör förbi mitt hus. Jag vädjar ännu en gång till er som bor i närheten om förstärkning. För inte en jävel bryr sig om ett psykfall som ligger mitt i vägen utan det kommer bara sluta med att det kommer en ambulans och låser in mig på psyk. Finns det däremot fler som kan backa upp mig blir det en helt annan sak, det samma gäller polisanmälningarna. Förra gången var det bara min familj och en annan person som anmälde , vilket resulterade i ingenting. Utredningen hamnade på hög, bortglömd någonstans eftersom utredaren flyttade. Precis som med klagomålen till bygg-och miljönämnden. Det var samma två parter som drev på där också och som fick avslag, vilket vi sedermera har överklagat till länsstyrelsen och som nu är under utredning. Vi behöver vara fler som driver på.
Är det någon överhuvudtaget som är intresserad att göra någonting av detta och få stopp på David Edeens tyranni får ni hemskt gärna hjälpa mig, för jag är totalt nedbruten som människa och klarar inte mycket mer.
Alla som inte är intresserade av att höra något från mig i framtiden är också välkomna att meddela mig det så tar jag bort er från min kontaktlista så skall jag sluta besvära er.
Patricia Larsson Leo
Tränsta

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *