Avloppsanläggning utanför Uppsala/ Fosforfälla eller minireningsverk- Tranås cementgjuteri rekommenderar. ?

Var ut och tittade på en avloppsanläggning utanför Uppsala som miljökontoret underkänt. De vanliga skälen, för gamla och för små trekammarbrunnar, som är dimensionerade för invånarna som de facto bor i husen (9 pers). Men eftersom det är 4 hus, inkl ett ödehus, så ska sammanlagda volymen på trekammarbrunnarna vara för 20 pers, dvs 8 m3. Den innovativa markbädden som gick ut i åkern rynkade de på näsan åt. Vanliga 4 tums dräneringsslangar, ett par hundra meter långa med flera kubik ärtsingel. Trots lerjord så kommer det aldrig ut vatten i ändarna på slangarna som mynnar i en brunn, så lätt att kolla att ledningarna inte är vattenfyllda. Men så får man ju inte göra utan man måste ha CE-certifierat material så VVS-fabrikanternas råd får intäkter till sin kostsamma lobbyverksamhet.

 

Ringde Tranås cementgjuteri som tillverkar trekammarbrunnar. De säljer Polonite men rekommenderar det inte pga kostnaden, 6 tkr för en säck som måste bytas vartannat år. De vill hellre sälja sitt minireningsverk med serviceavtal, som kostar lika mycket, 3 tkr/år.

Mvh!

Lars Hylander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *