2020-09-26, Den lilla människan Anna, ”Till Sveriges riksdag, del 4”

”Till Sveriges riksdag, del 4”

Till socialminister Lena Hallengren.

Anser du att det finns kopplingar mellan sjukdom/ohälsa och äganderätt/egendomsskydd/rättssäkerhet?
Anser du att sjukvården i Sverige har kapacitet att möta ett ökande antal av ohälsa?
Anser du att människor idag vågar söka vård för ohälsa när man anser att man blivit utsatt för oegentligheter/felaktigheterav stat eller kommun gällande ägande?
Anser du att läkarkår och sjukvårdpersonal tar människor på allvar när de kommer och berättar om detta ovanstående påstådda?
Anser du att det finns oberoende vetenskap kring påståendet att det finns samband mellan sjukdom/ohälsa pga kopplingar mellan tvångsåtgärder/tvångsanslutningar/snabba, höga ekonomiska pålagor för fastighetsägare?
Anser du att denna påstådda koppling är utredd med de nya samhällsomvandlingar som nu sker?
Anser du att det finns snabb och vetenskapligt grundad hjälp om man råkar ut för kraftiga problemställningar som rör äganderätt om man anser sig bli sjuk av detta?
Anser du att det finns kopplingar mellan rötslamsodlade marker och sjukdom/ohälsa hos människan?
Anser du att det finns vetenskapliga underlag som bekräftar detta ovan?
Anser du att det finns vetenskapliga underlag som utesluter samband rötsslamsodling och sjukdom/ohälsa hos människa?
Anser du att det finns tillräckligt med vetenskapligt underlag för utredning kring rötslamsgödsling och sjukdom/ohälsa hos människa?
Anser du att Sverige har tagit del av all internationell forskning kring rötslamsgödsling och sjukdom/ohälsa hos människa?
Anser du att det råder konsensus om att rötslamsgödsling av odlad åkermark är ofarlig för människan?
Anser du att det är helt ofarligt för människor att exponeras för rötsslamsgödsling utanför sitt boende och sin närliggande omgivning?
Anser du att ovanstående frågeställning har utretts utifrån tillräckliga vetenskapliga grunder och internationell konsensus råder?
Anser du att Sverige har tillräcklig forskning och kompetens för att hitta samband orsak-verkan kring människans hälsa och kemikaliepåverkan?
Anser du att det finns tillräckliga underlag och oberoende vetenskap kring samband sjukdom/ohälsa och vatten?
Anser du att Sverige har tillräckliga kunskaper och kompetens för att se samband mellan mat/vatten och sjukdom/ohälsa gällande kemikaliepåverkan?
Anser du att det finns tillräcklig kompetens för att se ”cocktaileffekter” av kemikalier i den biologiska kroppen?
Anser du att Sverige har god kompetens och tillräckligt med resurser inom sjukvård för att behandla och vårda patienter som insjuknar av kemikalier?
Anser du att Sverige har tillräcklig lagstiftning gällande kemikalier för att undvika sjukdom/ohälsa hos befolkning.
Anser du att Sverige har mer eller mindre fall av kemikalieorsakad sjukdom/ohälsa i jämförelse innan/efter EU-medlemsskap?
Anser du att Sverige gör allt man kan för att förebygga att människor inte blir sjuka av andras maktmissbruk?
Anser du att det finns kopplingar mellan rättssäkerhet och rättsosäkerhet gällande sjukdom/ohälsa?
Anser du att den svenska befolkningens hälsa generellt blir bättre eller sämre?
Anser du att koppling mellan socioekonomiska faktorer och ohälsa finns?
Anser du att den frågan ovan isåfall är uppdaterad vetenskapligt för den tid vi nu lever i?

Med vänlig hälsning,
”Den lilla människan Anna”


  Tillägg:
Lena Hallengren: tror du att vi sover gott om natten?
Vh
PL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *